Hub for Tax Justice Slovenia

Posted by Posted by 0 comments
V Sloveniji smo na pobudo Ekvilib Inštituta in Platforme SLOGA oblikovali Stičišče za davčno pravičnost, da bi zadostili potrebi po bolj strukturirani obliki dialoga in sodelovanja vseh akterjev, katerih delovanje je povezano s področjem globalne davčne pravičnosti. Namen stičišča je s povezovanjem doseči sinergije vseh deležnikov, ki delijo zavezo za večjo pravičnost mednarodnega davčnega sistema in transparentnost mednarodnega poslovanja ter želijo poglobiti razumevanje te z razvojem tesno povezane tematike. Hkrati želimo s tem prispevati tudi k večji skladnosti politik za razvoj, sploh v času, ko država načrtuje pripravo posebnega programa za izpolnitev zaveze, da bomo za uradno razvojno pomoč namenili 0,33 % BDP na leto, za razliko od 0,13 %, kolikor smo dosegli v letu 2015.

Več o ideji za Stičiščem…

Aktivni člani:

Spletna stran je v prenovi. Za več informacij se, prosimo, obrnite na kontaktno osebo. Hvala za razumevanje.

Kontakti:
Lidija Živčič, koordinatorka Stičišča, društvo Focus, lidija[at]focus.si
Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut, marusa[at]ekvilib.org


Novice Stičišča:

Leave a Reply