Domov

USKLAJEVANJE POKLICA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

Eden največjih izzivov vsakega zaposlenega je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

ODGOVORNOST IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Družbena odgovornost podjetij in trajnostno poslovanje kot temelj poslovne strategije.

RAZVOJ DELOVNIH TIMOV IN KOMPETENC

Ustvarjanje delovnih okolij, v katerih tako zaposleni kot vodje radi in dobro delamo.

PROJEKTI ODGOVORNEGA DRŽAVLJANSTVA

S projekti  spodbujamo družbeno odgovorno ravnanje akterjev družbe.

KAJ DELAMO: IZPOSTAVLJENO

Trajnostno poročanje
Izobraževanje in svetovanje
o pripravi trajnostnega poročila.

Družbeno odgovoren delodajalec
Odprt je javni poziv za pridobitev certifikata v 2023!

Družini prijazno podjetje
Odprt je javni poziv za pridobitev
certifikata v 2024!

Publikacije

Z našimi publikacijami želimo spodbuditi kritično razmišljanje, debate in dejanja na področjih našega delovanja. Izdajamo in sodelujemo pri pripravi monografij, priročnikov, raziskav ter ostalih publikacij, ki se nanašajo na vsa področja našega delovanja.

ŽELITE IZVEDETI VEČ?
Pišite nam!