Analiza prostovoljno razkritih informacij organizacij civilne družbe

Ekvilib inštitut je po devetih letih ponovno naredil analizo prostovoljnih razkritih informacij organizacij civilne družbe.

Ekvilib Inštitut je leta 2014 opravil prvo analizo transparentnosti nevladnih organizacij v Sloveniji. Na majhnem vzorcu (21) nevladnih organizacij je preučeval dostopnost do informacij, ki so prepoznane kot pomembne za tvorjenje bolj odprte, odgovorne družbe. Po devetih letih smo se odločili, da analizo ponovimo, ker menimo, da sta tako transparentnost kot družbena odgovornost pomembna tudi na nivoju civilne družbe oz. nevladnih organizacij, predvsem v luči EU zakonodaje, ki v zadnjih letih na nivoju EU uvaja v prakso in zakonodajo pomembne spremembe glede poročanja o nefinančnih kazalnikih ter transparentnosti organizacij.

Raziskava kaže, da se stanje na področju transparentnega delovanja nevladnih organizacij v Sloveniji izboljšuje – delež razkritij se je v primerjavi z letom 2014 povečal na vseh področjih, ki so bila predmet te raziskave. To je dober znak, saj to pomeni, da vedno več organizacij prepoznava vrednote odprtosti, jasnosti do ostalih deležnikov in javnosti kot enega izmed dejavnikov krepljenja zaupanja v družbi. Civilna družba kot zagovornica boljše družbe naj bi namreč stremela k temu, da je družbi, ki jo želi izboljšati, tudi vzor.

Celotna analiza je dostopna tukaj.

Priloga: seznam organizacij, ki smo jih vključili v raziskavo