Dnevi družbene odgovornosti 2018

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu. 

 

Dnevi družbene odgovornosti, so dnevi namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja in obnašanja. Dneve organizirata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) ter Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji. Dnevi družbene odgovornosti 2018 bodo potekali 28., 29. in 30. novembra, spremljevalni dogodki pa bodo naslednji:

 

 

28. november 

V sodelovanju za bolj trajnostni jutri (povezovanje podjetij in organizacij)

 

Z dogodkom želimo prispevati k ciljem trajnostnega razvoja. Konkretno k cilju 17 – OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ. Znotraj tega cilja želimo prispevati k točki Večstranska partnerstva (17.16 Okrepiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj in ga dopolniti z večstranskimi partnerstvi, ki pridobivajo in izmenjavajo znanje, izkušnje, tehnologijo in finančna sredstva v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja v vseh državah, zlasti v državah v razvoju in 17.17 Spodbujati in pospeševati učinkovita javna in javno-zasebna partnerstva ter partnerstva s civilno družbo na podlagi izkušenj in strategij za njihovo financiranje).

 

 

 

29. november 

 Aktualna družbena izziva in družbena odgovornost podjetij: PLAČEVANJE DAVKOV in EKONOMSKE MIGRACIJE

Skupni izzivi zahtevajo skupne rešitve. 

                                                                                                                              

Z dogodkom želimo vključiti vse relevantne deležnike in spodbuditi javno razpravo o aktualnih izzivih in dilemah s katerimi se srečuje slovenska družba, predvsem na področju plačevanja davkov in ekonomskih migracij. Prav tako želimo tudi s tem dogodkom prispevati k ciljem trajnostnega razvoja. Konkretno k cilju 8 – SPODBUJATI TRAJNOSTNO, VKLJUČUJOČO IN VZDRŽNO GOSPODARSKO RAST, POLNO IN PRODUKTIVNO ZAPOSLENOST TER DOSTOJNO DELO ZA VSE in cilju 17 – OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.

 

 

30. november

Podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje

in

Dan Delo Družina 2018

   

Z dogodkoma želimo prispevati k ciljem trajnostnega razvoja in sicer k: CILJU 5. DOSEČI ENAKOST SPOLOV TER KREPITI VLOGO VSEH ŽENSK IN DEKLIC in 8 – SPODBUJATI TRAJNOSTNO, VKLJUČUJOČO IN VZDRŽNO GOSPODARSKO RAST, POLNO IN PRODUKTIVNO ZAPOSLENOST TER DOSTOJNO DELO ZA VSE.

Dan Delo Ddružina 2018: 30.11.2018 bo v Sloveniji že četrtič potekala akcija Dan Delo Družina, ko spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov. Prav tako bodo v sklopu tega dneva potekale tudi druge izobraževalne aktivnosti o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

->    več informacij o Dnevu DD

 


 

PODJETJA, ORGANIZACIJE IN POSAMEZNIKI! VABLJENI, DA Z NAMI SOUSTVARJATE DOGODKE! 🙂 

Bi želeli aktivno sodelovati in prispevati k Dnevom družbene odgovornosti? Iskreno vabljeni! Le skupaj in v sodelovanju lahko dosežemo več. 

Sodelujete lahko na več načinov:
  • PRIJAVA NA DOGODKE: Redno spremljajte posodobitve dogodkov in se pravočasno prijavite. Že sedaj lahko izrazite zanimanje za posamezne dogodke in se prijavite na info@ekvilib.org. Vsi dogodki so brezplačni. 
  • POSTANITE SOORGANIZATOR: So vam posamezne teme blizu? Kontaktirajte nas in aktivno prispevajte s svojimi idejami in znanjem k organizaciji dogodkov.
  • POSTANITE PODPORNIK: Želite postati pokrovitelj Dnevov družbene odgovornosti ali pokrovitelj posameznih dogodkov znotraj teh dnevov? Želite na takšen način pokazati podporo družbeno odgovornim iniciativam? Veseli bomo vaše podpore. 
  • ORGANIZIRAJTE SE: Organizirajte svoj dogodek ali aktivnost na temo družbene odgovornosti in to delite z nami. Že izvajate kakšen družbeno odgovoren projekt ali imate kakšno vsebino, ki bi jo želeli deliti. Pišite nam. 
Vsa zanimanja naslovite na naslov: info@ekvilib.org ali nas pokličite na telefonsko številko 014303751.

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu.