Dr Natasha Lazareski: KAKO BITI PRISTEN IN FLEKSIBILEN VODJA: izkustvena delavnica za razvoj kompetenc vodij

Direktorica avstralskega svetovalnega podjetja PsyFlex, ki raziskuje pomembne povezave med umom, telesom, okoljem in dobrim počutjem

Dr Natasha Lazareski

7. junij 2019 od 8.30 do 15:30, Ljubljana

DELAVNICA JE NAMENJENA VODJEM IN VSEM, KI TO ŠE POSTAJAJO. 

Delavnica vključuje rezultate iz najnovejših raziskav na področju človekovega vedenja in nevroznanosti na področju treninga sprejemanja in predanosti na delovnem mestu (ACT – acceptance and commitment training). Izkustvena delavnica za razvoj kompetenc vodij spodbuja vodje k transformacijskemu načinu vodenja. Dokazano ustvarja psihološko prožnost* in zmanjšuje stres.

Z udeležbo na delavnici boste:

– spoznali transformacijski način vodenja,


– pridobili znanja, kako razviti pozitivno in zavzeto kulturo na delovnem mestu,


– spoznali kaj je »psihološka odpornost« oz. »prožnost« (ang. resilience) in kako vam v težkih situacijah pomaga pri sprejemanju odločitev na podlagi vrednot,


– bolje razumeli stres na delovnem mestu, povečali zadovoljstvo z življenjem in spoznali kako krepiti odnose in razmerja med ljudmi,


– spoznali pomen samozavedanja in zaznavanj vedenj drugih ter se naučili tehnike samopomoči in pomoči drugim v težkih situacijah;

Glede na pomemben vpliv, ki ga imajo vodje na organizacijsko kulturo, organizacijska tveganja in poslovno okolje, je ključno, da se organizacijska transformacija začne in je vodena s strani najvišjega vodstva. Raziskave kažejo, da mora imeti vodstvo za uvedbo in spodbujanje transformacijskih sprememb visoko razvito »psihološko fleksibilnost« oz. »prožnost«.*POSEBNA CENA ZA NAJHITREJŠE UDELEŽENCE : prvih 10 kotizacij 150 EUR + DDV (velja za prijave do vključno 7.5.2019)

Popust za člane Mreže za družbeno odgovornost in imetnike certifikata Družini prijazno podjetje: 20%

Popust za člane Združenja Manager in Slovenske kadrovske zveze – SKZ: 10%

*popusti se ne seštevajo


Več informacij: 01/430 37 51,petra@ekvilib.org

Organizator dogodka: Ekvilib Inštitut

Partnerji dogodka: Združenje Manager


Potek delavnice

Glede na pomemben vpliv, ki ga imajo vodje na organizacijsko kulturo, organizacijska tveganja in poslovno okolje, je ključno, da se organizacijska transformacija začne in je vodena s strani najvišjega vodstva. Raziskave kažejo, da mora imeti vodstvo za uvedbo in spodbujanje organizacijskih sprememb visoko razvito »psihološko prožnost« in odpornost.

Jutranji del

• Nevropsihologija človekovega vedenja – človeški um, kako deluje in zakaj se znajdemo pod stresom
• Nevropsihologija družbenih interakcij in izzivov na delovnem mestu
• Uvod v razumevanje »psihološke prožnosti«
• Prepoznavanje “reaktivnega” vodenja
• Uvod v koncept “Točka izbire”
• Vodstvene spretnosti v povezavi s čuječnostjo – kako se umiriti v zahtevnih situacijah, biti prisoten in osredotočen na tukaj in sedaj

Popoldanski del

• Kako do samozavedanja in zaznavanja vedenj drugih
• Sprejemanje odločitev na podlagi vrednot – prehod iz reaktivnega v transformacijsko vodenje
• Od strahu do poguma – kako se soočiti z zahtevnimi situacijami in ljudmi
• Pomen samopomoči in skrbi za druge v težkih situacijah
• Razvoj managerskih kompetenc pri transformacijskem načinu vodenja


O dr. Natashi Lazareski

Dr Natasha Lazareski (Kiso), direktorica avstralskega svetovalnega podjetja PsyFlex Pty Ltd, raziskuje povezave med umom, telesom, okoljem in dobrim počutjem. Poslanstvo podjetja je omogočiti organizacijam, da bi uspešno rastla skozi razvoj odpornih, prožnih zaposlenih, ki se zmorejo učinkovito odzivati na življenjske izzive.

Dr Natasha Lazareski je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Beogradu, kjer je bila med vojno zdravnica pripravnica. Njene prve izkušnje z grozljivimi vplivi vojne in travm na človeški um so v njej prebudile željo po raziskovanju preventivne medicine in psihološkega zdravja. Še posebej jo zanima »psihološka fleksibilnost«, da bi ljudem v težkih situacijah pomagala razviti »prožnost«.

Danes je Natasha specialistka za zdravje na delovnem mestu in predvsem strokovnjakinja na področju upravljanja s psihosocialnimi tveganji na delovnem mestu. S strastjo do zdravih in uspešnih delovnih mest je razvila vrsto programov za razvoj kompetenc vodij.

Uspešnost PsyFlex programov za usposabljanje vodij

Nedavne znanstvene raziskave programov PsyFlex so pokazale, da udeleženci razvijejo »psihološko fleksibilnost« oz. »prožnost« in zmanjšajo patološke odzive na zahtevne situacije tudi pri najbolj stresnih poklicih.

Programi PsyFlex dokazano dosegajo 41-odstotno povečanje »psihološke fleksibilnosti« zaposlenih. Ti rezultati prispevajo k 20% dvigu indeksa dobrega počutja in ustreznemu povečanju organizacijske uspešnosti ter ozaveščenosti o duševnem zdravju. Vsi programi so razviti na podlagi 20 letnih raziskav na področju vedenja ljudi in spodbujanja sprejemanja in predanosti zastavljenim ciljem (Acceptance and Commitment Training – ACT). Pristop ACT temelji na sprejemanju (dopuščanju) tistega, kar je izven našega nadzora, in na predanosti ciljem ter aktivnostim, ki izboljšujejo naše življenje. Vsi rezultati so bili znanstveno preizkušeni na podlagi 200 naključnih kontroliranih študij.