Družbena odgovornost podjetij

Na področju družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja vrsto let spremljamo in analiziramo politike in prakse poslovanja podjetij in drugih akterjev na okoljskih, družbenih in drugih področjih, kot so odgovornost do zaposlenih in ostalih pomembnih deležnikov. Podpiramo prakse, ki krepijo pozitivne odnose med različnimi akterji in prispevajo k njihovi družbeni odgovornosti ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic vseh ljudi skozi družbeno odgovorno delovanje. S pridobljenim znanjem in povezovanjem stroke ter podjetij želimo podjetjem z različnimi storitvami pomagati pri celovitem upravljanju z družbeno odgovornimi aktivnostmi ter pri prepoznavanju nevarnosti in priložnosti, ki so marsikdaj spregledane s strani konvencionalnih poslovnih praks.


KAJ JE DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ TER TRAJNOSTNI RAZVOJ? 
Najpogosteje je družbena odgovornost podjetij na ravni EU definirana kot koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z deležniki. Podrobnejša razčlenitev pojmov je dostopna tukaj.


Predstavimo vam lahko nabor različnih orodij za merjenje in poročanje o družbeni odgovornosti in vam strokovno svetujemo pri njihovi vpeljavi v strategijo podjetja. Motivacija za družbeno odgovorno ravnanje je v merjenju učinkov, ki jih podjetje ustvarja, saj se s tem spodbuja, da podjetje napreduje na posameznem področju.

Svetujemo preko…

Certifikat
Družbeno odgovoren delodajalec

Mreža za družbeno
odgovornost Slovenije

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. Obiščite spletno stran certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. 
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije je stičišče podjetij in organizacij, katerih skupni namen je promocija družbene odgovornosti, tako znotraj svojih podjetij in organizacij kot v širšem družbenem prostoru. Ključne dejavnosti mreže so izmenjava znanja, uvajanje novosti in dobrih praks s področja družbene odgovornosti, ki jih predstavimo članom in širši javnosti preko različnih dogodkov in izobraževanj. Vabljeni k vključitvi! Ne spreglejte tudi tradicionalne konference Trendi na področju družbene odgovornosti.

Ekvilib Inštitut se tudi na mednarodni ravni povezuje z organizacijami, ki delujejo na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Ekvilib je tako partner in član različnih organizacij:

Ekvilib Inštitut je član GRI skupnosti od leta 2019. Več o tem na tej povezavi.
Smo član skupnosti GRI in podpiramo poslanstvo organizacije GRI, da s pomočjo GRI standardov za trajnostno poročanje in svoje več-deležniške mreže opolnomoči odločevalce po svetu, da aktivno prispevajo k bolj trajnostnemu gospodarstvu in svetu.
Ekvilib Inštitut je član evropske mreže za družbeno odgovornost CSR Europe.
Evropska poslovna mreža za korporativno trajnost in odgovornost CSR Europe je vodilna evropska poslovna mreža za korporativno trajnost in odgovornost. “Z našimi korporativnimi člani, nacionalnimi partnerskimi organizacijami (NPO) in pridruženimi partnerji združujemo, navdihujemo in podpiramo več kot 10.000 podjetij na lokalni, evropski in svetovni ravni.
“Podpiramo podjetja in industrijske sektorje pri njihovi preobrazbi in sodelovanju v smeri praktičnih rešitev in trajnostne rasti. Smo za sistemske spremembe. Po ciljih trajnostnega razvoja želimo skupaj z evropskimi voditelji in zainteresiranimi stranmi zgraditi krovno strategijo za trajnostno Evropo 2030.

Izobraževanja in svetovanja

Tako v Sloveniji kot v svetu obstaja veliko različnih orodij za merjenje družbene odgovornosti, zato morajo podjetja pretehtati, katera orodja bodo uporabila oziroma katera so najbolj primerna za njihovo delovanje. Potrebno je vedeti, da gre pri sistematični vpeljavi družbene odgovornosti za dolgoročne procese, o katerih se je potrebno zavestno odločiti in jih voditi na način, da bodo imeli kar največji pozitivni učinek. Podjetja, ki se še niso srečala z družbeno odgovornostjo, vendar bi rada delovala na ta način, morajo v začetni fazi narediti pregled delovanja in poslovanja ter si zastaviti cilje, ki jih želi doseči. Podjetja imajo lahko že integrirane določene družbeno odgovorne komponente, ki bi jih bilo potrebno le nadgraditi, sistematično upravljati in o njih poročati.

Podjetja, ki razumejo in uporabljajo družbeno odgovornost zgolj v marketinške oziroma promocijske namene, se na kratek rok srečujejo z visokimi stroški, na dolgi rok pa pozitivnih učinkov ne bo videti. Kaj delajo narobe? Pogosto se ne zavedajo, da je integracija družbene odgovornosti v strategijo podjetja nujna, zato pa je potrebno spremeniti način razmišljanja o družbeni odgovornosti in trajnostnem poslovanju, po drugi strani pa mora kultura podjetja spodbujati družbeno odgovorno obnašanje in delovanje vseh vključenih deležnikov.