Družbena odgovornost podjetij

Ekvilib Inštitut pojmuje družbeno odgovornost kot dinamičen in odgovoren odnos med vsemi akterji, sodelujočimi v globalnem razvoju, in njihovimi lastnimi interesi ter potrebami.

Tako v sklopu svojega delovanja podpira politike in prakse, ki krepijo odnose med različnimi akterji in prispevajo k njihovi družbeni odgovornosti ter višji ravni uresničevanja človekovih pravic vseh ljudi, skozi družbeno odgovorno delovanje.

S tem namenom smo razvili različne produkte ali pa pridobili licenco za uporabo le – teh, z namenom širitve in krepitve družbene odgovornosti podjetij:

V svetu in tudi v Sloveniji obstaja veliko različnih orodij za merjenje družbene odgovornosti, zato morajo v podjetjih pretehtati katera orodja bodo uporabila oziroma katera so najbolj primerna za njihovo delovanje. Orodja se razlikujejo po obsegu, namenu in pomenu, kar pomeni, da bi morali imeti v podjetju zaposleno eno osebo, da bi sledila tem orodjem in pretehtala,  katero je najbolj primerno za njihovo podjetje.

Družbena odgovornost ni stvar, ki bi jo podjetje lahko začelo izvajati kar čez noč. Gre za dolgoročne procese, o katerih se je potrebno zavestno odločiti in voditi na način, da bodo imeli največji učinek. Podjetja, ki se še niso srečala z družbeno odgovornostjo, vendar bi to rada postala, morajo v začetni fazi narediti pregled,  na kakšen način podjetje deluje in posluje ter katere cilje bi radi dosegli. Podjetja imajo lahko nezavedno integrirane družbeno odgovorne komponente, ki pa bi jih bilo potrebno le nadgraditi, morda nekoliko obdelati in nato o njih poročati.

Izbor različnih orodij za merjenje in poročanje o družbeni odgovornosti vam lahko predstavimo in strokovno pomagamo pri njihovem vključevanju v strategijo podjetja, sami pa se morate odločiti katera orodja boste uporabili. Motivacija za družbeno odgovorno ravnanje je merjenje učinkov, ki jih podjetje ustvarja, saj se z merjenjem spodbuja, da so rezultati vsako leto boljši.

Podjetja, ki vključujejo družbeno odgovornost samo za marketinške ali druge namene in je ne vključijo v strategijo podjetje, se na kratek rok srečujejo z visokimi stroški, na dolgi rok pa pozitivnih učinkov ne bo videti. Kaj delajo narobe? Razlog tiči v tem, da se v podjetjih ne zavedajo, da je nujno potrebna integracija družbene odgovornosti v strategijo podjetja, spremeniti morajo način razmišljanja o družbeni odgovornosti in trajnostnem poslovanju oziroma razvoju, po drugi strani pa je zaželena kultura podjetja, ki spodbuja družbeno odgovorno obnašanje vseh vključenih deležnikov. Deležniki so ključni partnerji, katerimi je potrebno aktivno sodelovati in jih osveščati o družbeni odgovornosti. Začetni korak je s tem, da jo zaposleni (kot ključni deležniki) v podjetju čutijo in se z njo poistovetijo ter jo s pozitivnimi dejanji prenašajo naprej.

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Ekvilib Inštitut je v sodelovanju z 18 slovenskimi podjetji in organizacijami ustanovil  Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije. Mreža, ki bo skrbela za promocijo in osveščanje o pomembnosti družbene odgovornosti, bo postala stičišče slovenskih podjetij in organzicaij, kjer se bodo izmenjevala znanja, informacije, ideje in dobre prakse na področju družbene odgovornosti. Delovanje Mreže za družbeno odgovornost Slovenije bo temeljilo na informiranju in osveščanju podjetij, organizacij in širše javnosti o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij, o pozitivnih vplivih vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja. Vabljeni k vključitvi! Ne spreglejte tudi tradicionalne konference Trendi na področju družbene odgovornosti.