Promocija zdravja na delovnem mestu

Veliko ljudi se srečuje s takšnimi in drugačnimi zdravstvenimi problemi, ki jim ne dajejo zadostne teže, po drugi strani pa zaradi številnih obveznosti premalo pozornosti namenjajo telesni aktivnosti. Odraz problemov se kažejo v absentizmu na delovnem mestu in posledično nižji produktivnosti podjetja. Zato je ključno širjenje zdravega življenjskega sloga tako znotraj delovnega časa, kot v prostem času, saj se znanje o zdravem delovnem okolju lahko uporabi tudi v prostem času. Promocija zdravja na delovnem mestu osvešča zaposlene o preventivnih dejavnostih za preprečitev različnih bolezni, po drugi strani pa omogoča zaposlenim, da sami aktivno poskrbijo za zdravo delovno okolje. Na plečih delodajalcev je, da ustrezno poskrbijo za promocijo zdravja na delovnem mestu, kar opredeljuje tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Pravilno vzpostavljeni ukrepi, izboljšave na delovnih mestih in informiranje zaposlenih na področju zdravja na delovnem mestu znižuje absentizem ter povišuje produktivnost.

Slovenskim javnim in zasebnim organizacijam ponujamo celostno promocijo zdravja na delovnem mestu in s tem preventivno ravnanje. Svetovanje, ki ga Ekvilib Inštitut izvaja s strokovnjaki s področja ergonomije, fizioterapije, dietetike, kadrovskega svetovanja, vodenja delovnih procesov ter upravljanja s človeškimi viri, obsega:

  • svetovanje glede ergonomije delovnega prostora,
  • svetovanje o aktivnih odmorih in telesnih vaj med delovnim časom,
  • telesno dejavnostjo med prostim časom zaposlenih,
  • nasvetov za zdravo prehrano in
  • svetovanje za kvalitetnejše upravljanje s človeškimi viri.

Več si lahko preberete TUKAJ.