Izobraževanje - TRAJNOSTNO POROČANJE PO GRI STANDARDIH


Kaj je trajnostno poročanje in kakšna so orodja v pomoč trajnostnemu/nefinančnemu poročanju? O TRAJNOSTNEM POROČANJU


Ekvilib Inštitut vabi na izobraževanje o tem, kako celovito napisati poročilo o trajnostnih aktivnostih in nefinančnih kazalnikih poslovanja podjetja, oziroma kako te vsebine kakovostno integrirati v standardno letno poročilo. Poudarek izobraževanja bo na mednarodnem standardih GRI (Global Reporting Initiative).

Z nami bo tudi Kristin Dypdahl, predstavnica GRI organizacije! 


KDAJ? 19. oktober 2020 (9:00 – 13:00)

KJE? Spletno izobraževanje

KOTIZACIJA?

150 EUR + DDV na osebo.

Popusti: 10% popust za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in imetnike/pristopnike k certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

PRIJAVE? lucija@ekvilib.org


URNIK IZOBRAŽEVANJA

9:00 – 9:10 – Uvod v izobraževanje

9:10 – 9:30 – Trajnostno poročanje v Sloveniji, trendi in pomen trajnostnega poročanja

9:30 – 10:15 – Kristin Dypdahl (Predstavitev GRI organizacije, GRI standardov in sodelovanja in izmenjave znanj ki jih ponuja GRI organizacija)

10:15 – 11:00 – Pregled procesa pisanja trajnostnega poročila s poudarkom na načelih poročanja in izpostavitev primerov najboljše prakse slovenskih in tujih trajnostnih poročil

11:00 – 11:15 – Odmor

11:15 – 12:00 – Predstavitev standardnih razkritij in specifičnih kazalnikov (okolje, ekonomsko področje in družba)

12:00 -13:00 – reševanje praktičnih nalog


Seznanite se z materiali za izobraževanje: 


Predavatelji

Lucija Glavič

Strokovna sodelavka na področju družbene odgovornosti podjetij je certificirana presojevalka standarda ISO 26000 (standarda družbene odgovornosti) s strani Avstrijskega inštituta za standardizacijo (Austrian standards). Ponaša se z izkušnjami na področju svetovanja podjetjem pri pripravi trajnostnega poročila ter vpeljavi družbene odgovornosti v poslovanje organizacije. Kot članica ocenjevalne komisije je sodelovala pri nagradi Green Frog za najboljše trajnostno poročilo, ki jo pripravlja podjetje Deloitte revizija d.o.o.in nagrade za najboljše trajnostno poročilo s strani časnika Finance.

Kristin Dypdahl

Kristin je kot višja koordinatorka v projektni skupini Vključevanja deležnikov in podjetij (Corporate & Stakeholder Engagement Team) v GRI organizaciji, odgovorna za sodelovanje, povezovanje in ozaveščanje v državah severne Evrope in na Bližnjem vzhodu. To izvaja preko Skupnosti GRI (GRI Community), v katero je vključeno že več kot 500 različnih podjetij in deležnikov iz več kot 60 držav sveta. GRI skupnost združuje svetovno mrežo podjetij in organizacij, ki so zavezane poslanstvu GRI organizacije, da s svojimi trajnostnimi standardi in mrežo nudijo pomoč podjetjem in vsem deležnikom na poti v bolj trajnostno gospodarstvo in svet.

Leonida Šot Pavlovič

Se z reševanjem interdisciplinarnih izzivov na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ukvarja že več kot petindvajset let.

Strokovne izkušnje pri vodenju različnih okoljskih projektov, presojanje državnih programov, svetovanje podjetjem za pridobitev okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, odlično poznavanje okoljske zakonodaje ter razvite komunikacijske veščine ji omogočajo učinkovito svetovanje v proizvodnem in storitvenem sektorju, vzpostavljanje in vzdrževanje sistemov vodenja (ISO 14001, ISO 9001, EMAS), svetovanje za pripravo trajnostnih poročil (GRI), uspešno reševanje različnih okoljskih izzivov v praksi ter izvedbo strokovnih izobraževanj. Zaposlena je v podjetju 3P Poslovno svetovanje in je zunanja presojevalka sistemov vodenja pri SIQ.

Aleš Kranjc Kušlan

Direktor Ekvilib Inštituta razpolaga z bogatimi izkušnjami pri vodenju certifikata Družini prijazno podjetje. V okviru certifikata opravlja tudi revizorske storitve.  Je predavatelj in nosilec izobraževanja GRI 4 in GRI GS ter izobraževanja Ekspert ISO 26000 (standard družbene odgovornosti). Poleg naštetih izobraževanj je tudi gostujoči predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede ter Fakulteti za management v Kopru. Je član več delovnih skupin za področje trajnostnega poslovanja v Sloveniji in EU.


Ekvilib Inštitut in trajnostno poročanje

Ekvilib Inštitut že vrsto let izvaja izobraževanja ter svetovanja s področja trajnostnega oz. nefinančnega poročanja poročanja. Ker bistvo družbene odgovornosti vidimo v lastnih pobudah in odločitvah, da delujemo transparentno in odgovorno na vseh ravneh, tudi sami izdajamo svoje lastno trajnostno poročilo in sicer na vsaki dve leti.

Naša pretekla trajnostna poročila:———

Naše reference in izkušnje

  • LTH Castings, d.o.o. (revizija trajnostnega poročila)
  • PR Moda Veneciana (pomoč pri pisanju trajnostnega poročila)
  • Borzen d.o.o. (pomoč pri pisanju trajnostnega poročila)
  • Dars d.d. (pomoč pri pisanju trajnostnega poročila)
  • Luka Kuper d.d. (pomoč pri pisanju trajnsotnega poročila)
  • Člani ocenjevalne komisije za najboljše trajnostno poročilo Green Frog Awards in Najboljše letno poročilo v organizaciji časnika Finance

Borzen d.o.o., Pernod Ricard d.o.o., Dars d.d., Kostak d.d. LTH Castings d.d. in druga.

—–

Ekvilib Inštitut v medijih


26.12.2018  – Trajnostno oziroma nefinančno poročanje v letnih poročilih (Ekvilib Inštitut v Financah)

26.8.2018 – Finančni plus ni edini vidik uspeha podjetja (Ekvilib Inštitut v Delu)

14.11.2017 – Trajnostno poročanje postaja vse bolj obvezno: kje so še priložnosti (Ekvilib Inštitut v Financah)

26.11.2015 – Nove smernice in nova direktiva za trajnostno poročanje (Ekvilib Inštitut v Financah)