Javni poziv za zbiranje ponudb za pisanje besedil za projekt

Javni poziv za zbiranje ponudb za pisanje besedil za projekt

Ekvilib Inštitut išče zunanjega pogodbenega strokovnjaka za pisanje besedil  za potrebe projekta »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC – CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« za obdobje 7 mesecev (december 2019-junij 2020)

Okvirna razpoložljiva sredstva: 550€ (bruto) na mesec

Vsebina dela: pisanje besedil za podporo projektu, pisanje člankov, pokrivanje kampanj, ki jih koordinira Ekvilib Inštitut.

Od ponudnikov pričakujemo reference na področju družbene odgovornosti oziroma sodelovanja z zaposlenimi.
Rok za zbiranje ponudb: 5.12.2019 na info@ekvilib.org

Za več informacij pišite na petra@ekvilib.org ali pokličite na 01/430 37 51.

Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.