Kaj delamo

Razvoj delovnih timov in kompetenc

Ustvarjanje delovnih okolij, v katerih tako zaposleni kot vodje radi in dobro delamo.

Usklajevanje poklica in zasebnega življenja

Eden največjih izzivov vsakega zaposlenega je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij in trajnostno poslovanje kot temelj poslovne strategije.

Projekti odgovornega državljanstva

S projekti odgovornega državljanstva spodbujamo družbeno odgovorno ravnanje akterjev družbe.

Prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe ter težimo k strukturnim spremembam, ki vodijo v pravičnejši in bolj uravnotežen globalen razvoj. Poseben poudarek namenjamo družbeni odgovornosti podjetij, družbeno odgovornemu upravljanju z zaposlenimi ter davčni odgovornosti. Smo nosilci postopkov certificiranja Družini prijazno podjetje ter Družbeno odgovorno podjetje, prav tako pa izvajamo različna izobraževanja in svetovanja z navedenih področij.

Zgodovina Ekviliba na kratko

2020
Podelitev prvega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
2019
Preimenovanje certifikata DOP v Certifikat Trajnostno podjetje
2016
Podelitev prvih certifikatov Družbeno odgovorno podjetje
2016
Ustanovitev Stičišča za davčno pravičnost
2013
Začetek zgodbe o davčni pravičnosti v Sloveniji
2011
100+ imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje
2006
So-ustanovitev platforme SLOGA
2003
Ustanovitev Ekvilib Inštituta