Kaj delamo


Družbena odgovornost

Družbena odgovornost podjetij in trajnostno poslovanje kot temelj poslovne strategije.

RAZVOJ DELOVNIH TIMOV IN KOMPETENC

Ustvarjanje delovnih okolij, v katerih tako zaposleni kot vodje radi in dobro delamo.

Projekti odgovornega državljanstva

S projekti odgovornega državljanstva spodbujamo družbeno odgovorno ravnanje akterjev družbe.


Prizadevamo si za družbeno odgovorno delovanje vseh akterjev družbe ter težimo k strukturnim spremembam, ki vodijo v pravičnejši in bolj uravnotežen globalen razvoj. Poseben poudarek namenjamo družbeni odgovornosti podjetij, družbeno odgovornemu upravljanju z zaposlenimi ter davčni odgovornosti. Smo nosilci postopkov certificiranja Družini prijazno podjetje ter Družbeno odgovorno podjetje, prav tako pa izvajamo različna izobraževanja in svetovanja z navedenih področij.


Zgodovina Ekviliba na kratko


2016
Podelitev prvih certifikatov Družbeno odgovorno podjetje
2016
Ustanovitev Stičišča za davčno pravičnost
2013
Začetek zgodbe o davčni pravičnosti v Sloveniji
2011
100+ imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje
2003
Ustanovitev Ekvilib Inštituta