Publikacije


Ekvilib Inštitut izdaja publikacije s področij družbene odgovornosti, človekovih pravic in razvojnega sodelovanja. Z njimi želimo spodbuditi kritično razmišljanje, razprave in dejanja na področjih našega delovanja. Izdajamo in sodelujemo pri pripravi monografij, priročnikov, raziskav ter ostalih publikacij, ki se nanašajo na vsa področja našega delovanja.

Izobraževalna gradiva, poročila in druge publikacije smo za lažje brskanje razdelili po področjih:

Presečne teme
  • Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani (2020) – poročilo NVO o udejanjanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji je koordinirala in izdala platforma SLOGA, vključuje prispevka Ekvilib Inštituta o družbeni odgovornosti podjetij ter mednarodnem sodelovanju Slovenije na področju boja proti izogibanju davkom.
Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
Davčna odgovornost in razvoj

Letna poročila o vlogi EU pri podpiranju nepravičnega davčnega sistema

Vsako leto člani mreže Eurodad ob pomoči zunanjih strokovnjakov pripravimo poročilo o vlogi Evropske unije pri podpiranju nepravičnega davčnega sistema, ki obsega pregled stanja v državah, v katerih delujejo člani. Poročilo služi kot pomoč pri razpravah z oblikovalci politik o negativnih vplivih bega kapitala iz držav v razvoju na nacionalni in EU ravni.

Druga poročila

Poročilo Pobegli davki: Kdo plačuje davke v Srednji in Vzhodni Evropi?

Priročniki in orodja

Enakopravnost spolov

Empowered diplomacy: bridging the gender gap Final report of a joint Iceland Slovenia study

Izobraževalna gradiva in druge publikacije projekta Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori:

Človekove pravice

Poročila za Odbore Združenih Narodov in nosilce posebnih mandatov:

Poročila iz obiskov v partnerskih državah:

  • Stanje in izzivi na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v Svazilandu.
  • Človekove pravice v Botswani: Primer dobre prakse v regiji?
  • Vpliv prisvajanje zemlje na človekove pravice v Senegalu.

Priročniki s področja človekovih pravic:

Za dostop do poročil in priročnikov pišite na info[at]ekvilib.org

Učinkovitost uradne razvojne pomoči

V sodelovanju z nacionalno platformo SLOGA, že vrsto let spremljamo učinkovitost evropske in slovenske razvojne pomoči ter pripravljamo nacionalno poglavje za evropsko poročilo o učinkovitosti razvojne pomoči Aidwatch.