Davčne igre: tekma proti dnu

5. letno poročilo o
vlogi Evrope pri podpiranju nepravičnega globalnega davčnega sistema
(2017)

Organizacije civilne družbe v koordinacije mreže Eurodad smo že peto leto zapovrstjo pripravili pregled stališč tokrat vlad 18 evropskih držav, Evropskega parlamenta in Evropske komisije o ukrepih, ki bi korenito pripomogli v boju zoper davčno izmikanje multinacionalk in najbogatejših.

Na podlagi tega poročila je nastal tudi kratek pregled stališč o javnem poročanju po državah: