Iskanje ravnotežja med posameznikom in organizacijo

Znati nositi srce na dlani skozi življenje

Iskanje ravnotežja med poslovnim in zasebnim življenjem se večinoma razume kot usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, predvsem v kontekstu časovnega usklajevanja. Glavni poudarki pri tem so, da v službi preživimo res samo 8 ur in da ostali čas lahko kvalitetno namenimo zasebnemu življenju. Glavni izzivi na tem področju se običajno pojavijo v tistih življenjskih obdobjih, ko imamo največ skrbstvenih obveznostih (skrb za otroke, družinske člane, starše, lastno zdravje….).

Vendar pa iskanje ravnotežja med poslovno in zasebno sfero le na časovni dimenziji ni dovolj. Potrebno se je zavedati velikega vpliva obeh strani ene na drugo na čustveni in telesni ravni, pa tudi na ravni zavesti. Pri tem ima velik vpliv »igranje« različnih intimnih in socialnih vlog ki se nam dogajajo v življenju. Za uspešno preklapljanje med njimi se jih moramo najprej zavedati, znati postavljati tako meje kot iskati prehode med njimi ter gojiti lastno ranljivost, tako v poslovni kot privatni sferi.

Delavnico vodi: Aleš Kranjc Kušlan z gostjo Katarino Veselko (O.K. Consulting)


Aleš Kranjc Kušlan je po osnovni izobrazbi sem filozof in sociolog. Od leta 2004 se na strokovnem področju osredotoča na inovativen in družbeno odgovoren razvoju človeških virov ter razvoj ter širjenju družbeno odgovornega organizacijskega upravljanja.

Pobude, projekti in svetovanja, ki so del njegovega delovanja:

  • Certifikat Družini prijazno podjetje (razvijalec, vodja in koordinator certificiranja, od leta 2006)
  • Svetovalec v več kot 70 slovenskih podjetjih v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, promocije zdravja, družbene odgovornosti, razvijanja vodstvenih kompetenc
  • Član delovne skupine za razvoj evropske poklicne kvalifikacije Manager za raznolikost (2014-) ter Certificiran ECQA Diversity Manager (2015)
  • So-avtor inovativnega modula za razvijanje vodstvenih in timskih kompetenc Utelešeno vodenje/Leadership Embodied (2014)
  • So–avtor inovativnega izobraževalnega modula Preseganje blokad v timih ter graditev zaupanja (2015-16)
  • Avtor inovativnega procesa Innokinsthetic workplace (2016) za razvoj inovativnega delovnega okolja
  • Certificiran Praktik LAB Profile (Language and Behavioural) sistema za kvalitetno kreiranje in vodenje timov (2015)
  • Gostujoči predavatelj pri predmetih Družbena odgovornost podjetij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter Fakulteti za management v Kopru
  • Plesalec in voditelj plesne kontaktne improvizacije

Katarina Veselko (OK Consulting) je psihologinja, ki se v podjetju najraje ukvarja z iskanjem kvalitete življenja tako na delu kot v privatnem življenju. Opravila je mednarodni certifikat NLP – nevrolingvistično programiranje) Mojster Praktik in NLP Coach, dodatno pa se izobražuje na področju transakcijske analize pri Zoranu Milivojeviću. Ima precej praktičnih izkušenj z nastopanjem (februarja 2013 je kot govornica nastopila tudi na TEDx dogodku Univerze v Ljubljani, leta 2015 pa na ciklu predavanj o pozitivni psihologiji v Cankarjevem domu). Razvija in izvaja različne delavnice s področja komunikacije, timskega dela …, pri delavniškem delu pa uporablja tudi znanja in veščine, pridobljene ob več kot desetletnem prakticiranju in poučevanju improvizacijskega gledališča.