Medgeneracijsko sodelovanje

Simbioza treh generacij pomeni stoletje znanja

Staranje delovno sposobnega prebivalstva, poviševanje upokojitvene starosti, velika nesorazmerja v številčnosti generacij in posledično primanjkovanje kvalificirane delovne sile so dejavniki, ki bodo predstavljali vedno večji izziv za naša podjetja. Pravočasno soočenje s situacijo in prepoznava izkustvenega kapitala, ki se skriva v starejših zaposlenih, bo omogočilo, da se znanje in izkušnje preteklih generacij ne izgubljajo, temveč predstavljajo temelj razvoja, inovacij in prilagodljivosti, kar je potrebno za uspešno soočanje s poslovnimi izzivi.

Pristop, ki ga bomo uporabili, bo pomagal osvetliti teoretska izhodišča, prepoznavati predsodke, omejitve in vrzeli, ki jih imamo tako na ravni posameznikov kot podjetij, ko pride do sodelovanja med generacijami. Dotaknili pa se bomo tudi priprave strategije podjetja o medgeneracijskem sodelovanju na podlagi starostne analize in ostalih pomembnejših dejavnikov (kompetenc, izobraževanja, nagrajevanja, delovnega časa, promocije zdravja, mentorstva,…).

Tam, kjer vsi razmišljajo enako, ne razmišlja nihče.

Aktivno upravljanje z raznolikostjo v podjetjih pomeni vzpostavljanje odprte, vključujoče, kreativne organizacijske kulture, ki spoštuje edinstvenost vsakogar, izkorišča potenciale vseh in pomeni priložnosti za nove trge, nove kadre, nove stranke ter nove uporabnike za storitve in produkte.

Poslovno okolje od podjetij zahteva, da se ves čas prilagajajo, iščejo nove priložnosti in upravljanje z raznolikostjo jim pri tem lahko pomaga. Aktivno upravljanje raznolikosti namreč prinaša ekonomske učinke za podjetja, ki segajo od boljšega ugleda in prepoznavnosti podjetja med potrošniki, lažjega kadrovanja, ohranjanja najbolj talentiranih sodelavcev, do večje kreativnosti in konkurenčnosti na novih globalnih trgih.

Na raznolikost bomo skozi uporabo različnih metod in tehnik pogledali skozi teorijo in prakso, poiskali razloge za upravljanje z raznolikostjo, si ogledali tako dobre kot malo manj dobre prakse iz poslovnega sveta ter razmišljali, kako začeti in načrtovati lastne programe raznolikosti.

Delavnico vodita: Julija Šifrer in Petra Hartman


Julija Šifrer je dolgoletna sodelavka Ekvilib Inštituta. Z izobrazbo in izkušnjami s področja kadrovskega menedžmenta se aktivno ukvarja s svetovanjem podjetjem na področju razvoja zaposlenih, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, kar pa je razširila na celostno družbeno odgovornost podjetij. Poleg sprememb na organizacijski ravni jo zanima tudi sprememba na ravni posameznika, kar naslavlja kot Results Certified Coach (Neuroleadership Institute) in poskuša poiskati smiselno ravnotežje med obema.

Petra Hartman je že vrsto let sodelavka Ekvilib Inštituta, kjer se je ukvarjala s področjem človekovih pravic, kasneje pa se je posvetila družbeni odgovornosti in področju razvoja zaposlenih. Je ECQA certificirana managerka za raznolikost, s tega področja se je udeležila tudi usposabljanja Equality & Diversity Train the Trainer organizacije Equality and Diversity UK Ltd. Izvaja različne projekte in aktivnosti s področja diskriminacije, raznolikosti, enakosti spolov in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.