Preseganje blokad in reševanje konfliktov

Ko blokada in konflikt postaneta priložnost za graditev zaupanja

V vsakodnevnem življenju, tako poklicnem kot zasebnem, se srečujemo s konfliktnimi situacijami in tudi blokadami v delovanju ali v odnosih. Kaj je blokada? Blokada je začasna ustavitev delovanja, preprečitev gibanja. In prav to se redno dogaja v podjetjih – ko se naše delovanje ustavi, ko timi doživijo krč, ko ni pretoka idej, ko se kreativno gibanje ustavi, to povzroči status quo, ki ne omogoča razvoja.

Tudi konflikt velikokrat razumemo in doživljamo kot blokado, premalokrat pa kot priložnost za razvoj. Preseganje blokad in upravljanje s konflikti je kompleksen in globok proces, ki zahteva avtentičen odnos do nas samih in drugih. Pri obeh procesih smo intenzivno vpeti v dogajanje, tako na čustvenem, telesnem in miselnem nivoju. Zato je pomembno, da pri pridobivanju kompetenc preseganja blokad in upravljanja s konflikti vključimo vse tri nivoje. Predvsem pa je pomembno, da se tekom izobraževalnega procesa soočamo z resničnimi primeri, se na njih učimo in spoznavamo.

Delavnico vodi: Aleš Kranjc Kušlan z gostjo mag. Natašo Kofol


Aleš Kranjc Kušlan je po osnovni izobrazbi filozof in sociolog. Od leta 2004 se na strokovnem področju osredotoča na inovativen in družbeno odgovoren razvoju človeških virov ter razvoj ter širjenju družbeno odgovornega organizacijskega upravljanja.

Pobude, projekti in svetovanja, ki so del njegovega delovanja:

  • Certifikat Družini prijazno podjetje (razvijalec, vodja in koordinator certificiranja, od leta 2006)
  • Svetovalec v več kot 70 slovenskih podjetjih v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, promocije zdravja, družbene odgovornosti, razvijanja vodstvenih kompetenc
  • Član delovne skupine za razvoj evropske poklicne kvalifikacije Manager za raznolikost (2014-) ter Certificiran ECQA Diversity Manager (2015)
  • So-avtor inovativnega modula za razvijanje vodstvenih in timskih kompetenc Utelešeno vodenje/Leadership Embodied (2014)
  • So–avtor inovativnega izobraževalnega modula Preseganje blokad v timih ter graditev zaupanja (2015-16)
  • Avtor inovativnega procesa Innokinsthetic workplace (2016) za razvoj inovativnega delovnega okolja
  • Certificiran Praktik LAB Profile (Language and Behavioural) sistema za kvalitetno kreiranje in vodenje timov (2015)
  • Gostujoči predavatelj pri predmetih Družbena odgovornost podjetij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter Fakulteti za management v Kopru
  • Plesalec in voditelj plesne kontaktne improvizacije

Mag. Nataša Kofol je magistra pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom. V svoji karieri si je v okviru dela v pravnih službah tako v javnem kot zasebnem sektorju pridobila številne izkušnje z različnih pravnih področij ter se srečala z različnimi pristopi vodenja in strukturami ter odnosi med zaposlenimi. Kot mediatorka pri svojem delu s pridom uporablja znanja s področja transformativne mediacije in tako pripomore k boljšim medsebojnim odnosom in izvensodnemu reševanju sporov.