Upravljanje z raznolikostjo

Tam, kjer vsi razmišljajo enako, ne razmišlja nihče.

Aktivno upravljanje z raznolikostjo v podjetjih pomeni vzpostavljanje odprte, vključujoče, kreativne organizacijske kulture, ki spoštuje edinstvenost vsakogar, izkorišča potenciale vseh in pomeni priložnosti za nove trge, nove kadre, nove stranke ter nove uporabnike za storitve in produkte.

Poslovno okolje od podjetij zahteva, da se ves čas prilagajajo, iščejo nove priložnosti in upravljanje z raznolikostjo jim pri tem lahko pomaga. Aktivno upravljanje raznolikosti namreč prinaša ekonomske učinke za podjetja, ki segajo od boljšega ugleda in prepoznavnosti podjetja med potrošniki, lažjega kadrovanja, ohranjanja najbolj talentiranih sodelavcev, do večje kreativnosti in konkurenčnosti na novih globalnih trgih.

Na raznolikost bomo skozi uporabo različnih metod in tehnik pogledali skozi teorijo in prakso, poiskali razloge za upravljanje z raznolikostjo, si ogledali tako dobre kot malo manj dobre prakse iz poslovnega sveta ter razmišljali, kako začeti in načrtovati lastne programe raznolikosti.

Delavnico vodi: Petra Hartman


Petra Hartman je že vrsto let sodelavka Ekvilib Inštituta, kjer se je ukvarjala s področjem človekovih pravic, kasneje pa se je posvetila družbeni odgovornosti in področju razvoja zaposlenih. Je ECQA certificirana managerka za raznolikost, s tega področja se je udeležila tudi usposabljanja Equality & Diversity Train the Trainer organizacije Equality and Diversity UK Ltd. Izvaja različne projekte in aktivnosti s področja diskriminacije, raznolikosti, enakosti spolov in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.