Utelešeno vodenje

Ko dvigujemo vodstvene kompetence na višjo raven skozi somatično dimenzijo

Vodenje postaja zelo kompleksna dejavnost, ki zahteva celostno osebnost. Kvalitetno vodenje predstavlja osnovno konkurenčno prednost in je predpogoj za inovativno in kreativno delovno okolje, ter dolgoročno uspešnost organizacije.

Optimalen vodstveni razvoj je neločljivo prepleten z osebnostnim razvojem. Tako pri vodstvenem kot pri osebnostnem razvoju potrebujemo celostni pristop, da lahko delujemo in se razvijamo na vseh ravneh – telesni, čustveni, razumski, in duhovni. In prav telesna raven je kot po pravilu zapostavljena, čeprav predstavlja najbolj primarno, najbolj »notranjo« in naravno raven. Ker konvencionalna vodstvena izobraževanja to raven običajno zanemarjajo, smatramo, da je naš pristop bolj celovit in predvsem bolj trajnosten. Spoznavali bomo dinamično sposobnost vodenja in sledenja, kako v pravem trenutku vzpostaviti optimalni odnos, ki temelji na spoštovanju, razumevanju, poslušanju in odprti komunikaciji, ter orodja za spodbujanje kreativnosti in inovativnosti znotraj skupine in pri sebi.