O nas

Poslanstvo in vrednote


“Naše poslanstvo je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije.”


VREDNOTE, ki usmerjajo naše delovanje:

Delamo, kar govorimo.
Govorimo, kar mislimo.
Pogovarjamo se tudi, ko je težko.
Skupaj lahko naredimo več
kot vsak zase.
Smo radovedni,
vedoželjni in ustvarjalni.
Zavedamo se, da imajo naša dejanja vpliv na nas in na druge, in sprejemamo odgovornost za svoje odločitve.
Veselimo se lastnih dosežkov
in uspehov drugih.

Pri svojem delu se osredotočamo na pomen človekovih pravic za večjo učinkovitost razvojnega sodelovanja, zvišanje ravni družbene odgovornosti vseh akterjev družbe ter raziskujemo spremembe, ki jih pravice naredijo v življenju izključenih posameznikov. Ker je intergriteta ena od najpomembnejših vrednot naše organizacije, smo pripravili Načrt integritete Ekvilib Inštituta.


Kdo smo

ALEŠ KRANJC KUŠLAN

filozof in sociolog, direktor e-mail: akk[at]ekvilib.org

PETRA HARTMAN

politologinja, vodja certificiranja Družini prijazno podjetje e-mail: petra[at]ekvilib.org

GAŠPER ZAKRAJŠEK

sociolog, vodja certificiranja Družbeno odgovoren delodajalec e-mail: gasper[at]ekvilib.org

Kot družboslovec ima pred seboj vedno vidik tako posameznika, kot organizacije in družbe. Usklajevanje vseh treh vidikov je tako poslovni kot osebnostni izziv.
Koordinatorka in svetovalka certifikata Družini prijazno podjetje, vodja aktivnosti raznolikosti in koordinatorka certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.
Vedoželjni družboslovec, ki obožuje naravo in tudi v njenih zakonitostih išče navdih za oblikovanje vzdržnega družbenega razvoja. Prizadeva si za dvig ravni kulture zaposlovanja in odgovornega ravnanja z zaposlenimi.

SABINA POGLAJEN

strokovna sodelavka e-mail: sabina[at]ekvilib.org

ŠPELA VODOPIVEC MUSEK

filozofinja in primerjalna jezikoslovka, strokovna sodelavka e-mail: spela[at]ekvilib.org

GAL KRANJC KUŠLAN

fizik, strokovni sodelavec

e-mail: gal[at]ekvilib.org

Upravna organizatorka, ki na Ekvilibu spretno ter učinkovito naslavlja naraščajoča vprašanja administracije in financ.
Skoraj dve desetletji je spodbujala kritično mišljenje pri gimnazijcih, sedaj pa svoje izkušnje uporablja na področjih usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter trajnostnega odnosa do sveta. 
Diplomirani fizik, koordinator Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, skrbnik spletnih vsebin, projektni vodja za družbeno odgovorno digitalizacijo.

Z nami sodeluje tudi več zunanjih sodelavcev, tako pogodbeno kot tudi na prostovoljni bazi. Več o možnostih sodelovanja, najdete tukaj.


Članstvo in sodelovanje

Ekvilib Inštitut je član različnih nacionalnih in mednarodnih mrež, ki delujejo na področjih našega delovanja. Takšno povezovanje nam omogoča aktivno izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter doseganje boljše koordinacije, višje ravni kakovosti in učinkovitosti ter prepoznavnosti civilne družbe tako na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic kot tudi na področju družbene odgovornosti.

Finančni izkazi in trajnostna poročila

Objavljamo letne finančne izkaze od leta 2009 in trajnostna poročila Ekvilib Inštituta od leta 2012.