Odziv Ekvilib Inštituta in mreže Eurodad na OECD posvetovanje o mednarodnih davčnih pravilih

Odziv Ekvilib Inštituta in mreže Eurodad na OECD posvetovanje o mednarodnih davčnih pravilih

Ekvilib Inštitut se je pridružil skupnemu odzivu mreže Eurodad, njenih članic in evropskih zaveznic v sklopu javnega posvetovanja o predlogu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o novih mednarodnih pravilih za določitev načina razporejanja pravic do obdavčenja med državami. Oddan odziv, ki si ga lahko v celoti preberete tukaj, med drugim poudarja sledeče:

Podpisniki pozdravljamo, da se vedno bolj prepoznavajo ter priznavajo pomanjkljivosti obstoječega sistema transfernih cen in neodvisnega tržnega načela. Nadalje pozdravljamo vse večje prepoznavanje pomena obdavčitve multinacionalk na podlagi njihovega skupnega konsolidiranega dobička, pri čemer se razporeja obdavčitev med državami na podlagi dogovorjene formule in dopolnjuje z najnižjo efektivno davčno stopnjo.

Vendar pa menimo, da je predlog sekretariata OECD zamujena priložnost za odpravo temeljnih pomanjkljivosti v mednarodnem davčnem sistemu. Podpisniki se glede predloga sekretariata OECD soočamo s pomisleki, vključno s tem, da bi nov sistem dodeljevanja davčnih pravic dopolnil in ne nadomestil obstoječi sistem transfernih cen. Tako bodo ostale nerešene številne težave sedanjega sistema, obenem pa se bo dodatno zapletlo že zapleten mednarodni davčni sistem. Nadalje obstajajo pomisleki, da bi državam z nizkimi dohodki metoda dodeljevanja davčnih pravic prinesla le malo koristi kot tudi povzročila potencialno škodo.

Podpisniki prav tako izražamo zaskrbljenost nad dejstvom, da predlog, ki ga je predložila skupina držav v razvoju, ni bil ustrezno upoštevan in da pogajanja o novih svetovnih davčnih pravilih še naprej potekajo na forumu, ki vsem državam ne omogoča enakopravnega sodelovanja.