ODZIV EKVILIB INŠTITUTA V POVEZAVI S SPOLNIM NADLEGOVANJEM NA VLAKIH IN ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH

ODZIV EKVILIB INŠTITUTA V POVEZAVI S SPOLNIM NADLEGOVANJEM NA VLAKIH IN ŽELEZNIŠKIH POSTAJAH

poziv Slovenskim železnicam

Objavljamo poziv Slovenskim železnicam (SŽ) glede transparentnosti in o spoštovanju načel družbene odgovornosti organizacij – v povezavi z aktualno tematiko spolnega nasilja na vlakih in železniških postajah. S tem pozdravljamo tudi ozaveščevalno  akcijo Inštituta 8.marec.

——————————————–

»Varnost vseh udeležencev v prometu je na Slovenskih železnicah na prvem mestu. Smo največji logistični in prevozniški sistem v Sloveniji, in se dobro zavedamo svoje odgovornosti do družbe in okolja, v katerem poslujemo«.1 Tako poročajo Slovenske železnice v svojem letnem poročilu za 2018 v poglavju družbena skrbnost oz. v poglavju o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju.

Družbena odgovornost podjetij in organizacij resnično zahteva odgovornost do družbe in okolja, pri čemer pa ne zadošča nek minimalni vložek, temveč se zahteva ustrezno upoštevanje načel družbene odgovornosti2:     

  • Načelo pristojnosti: čeprav spolno nasilje in nadlegovanje na vlakih morda ni neposredno negativni vpliv s strani samih SŽ, pa bi morala organizacija proaktivno razumeti svoje pristojnosti ter prevzeti odgovornost ter uvajati kar se da celovite ukrepe, ki bi takšna dejanja preprečevala.
  • Načelo transparentnosti: prvotna blokada Instagram profila Železnicezlom, ki so prvi opozorili na problem spolnega nasilja in nadlegovanja s strani SŽ, krši eno temeljnih načel družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja. Čeprav so se v nadaljevanju SŽ odzvale, pozivamo organizacijo, naj bo v prihodnje o tovrstnih problematikah transparentna, tako glede samih incidentov kot tudi glede ukrepov, ki jih sprejema za preprečevanje teh dejanj. Pozivamo SŽ, naj v naslednjem Poslovnem poročilu o družbeni skrbnosti razkrije tudi te podatke.
  • Načelo spoštovanja interesov deležnikov: potniki/stranke so eni izmed ključnih deležnikov SŽ. Aktivno sodelovanje in izmenjava mnenj z njimi, namesto blokad, bi bila najbolj družbeno odgovorna taktika.
  • Načelo spoštovanja človekovih pravic: Slovenske železnice so 31. maja 2019 v okviru pobude Ministrstva za zunanje zadeve podpisale Zavezo o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu, s čimer so se zavezale k sprejetju določenih ukrepov, ki kar najbolje zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic znotraj organizacije in v odnosu do deležnikov. Mar ni spolno nasilje kršenje človekovih pravic?

Pozivamo Slovenske železnice, da proaktivno prevzamejo odgovornost in da so v zvezi s problematiko transparentna do javnosti in vseh deležnikov. Kot svetovalci za področje družbene odgovornosti podjetij podajamo tudi nekaj predlogov izboljšave:

–          Praksa kaže, da ne zadošča zgolj telefonska številka, kamor potnice_ki lahko prijavijo primere spolnega nadlegovanja in nasilja. Smiselno bi bilo razmisliti o dodatnih kanalih, ki bi bili ženskam bolj dostopni. Ozaveščanje (preko plakatov na železniških postajah ter železniških delavcev/prodajalcev in sprevodnikov ob primernem usposabljanju za prepoznavanje problematike ipd.) o možnostih pritožbe in navedba telefonske številke ter drugih kontaktov.

  • Vključevanje in komuniciranje z deležniki: v pogovore in posvetovanja poleg potnikov vključevati tudi civilne pobude ter neformalne iniciative, kot so Železnice zlom ipd. Iskanje rešitev naj poteka v sodelovanju s civilnimi organizacijami na področju spolnega nasilja in nadlegovanja.
  • Transparentnost glede problematike, števila zaznanih primerov in sprejetih ukrepov ali aktivnosti. Spremljanje uspešnosti preprečevanja ali uspešnosti zaznavanja teh dogodkov preko poročanja o družbeni skrbnosti v poslovnem poročilu.
  • Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih na Slovenskih železnicah o problematiki in pomoči žrtvam.
  • In nenazadnje in v prvi vrsti integracija celovitejše politike družbene skrbnosti, vključevanja deležnikov in spoštovanja človekovih pravic v celotno organizacijo.

[1] Vir: Letno poročilo Slovenskih železnic, 2018, dostopno na AJPES

[2]  Načela družbene odgovornosti po ISO 26000 – standard družbene odgovornosti