Podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje

Podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje

Slavnostna podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje bo potekala v petek, 9. decembra 2016, v Kreativnem centru Poligon (Tobačna ulica 5, Ljubljana) s pričetkom ob 12. uri.

Podjetja generacije 2016, ki prejemajo osnovne certifikate Družini prijazno podjetje, so Komunalno podjetje PTUJ d.d., PLIVA Ljubljana d.o.o., PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod, Socialno varstveni zavod Taber, Varstveno delovni center Nova Gorica in Zdravstveni dom Radeče.

Polne certifikate Družini prijazno podjetje pa bodo prejela naslednja podjetja in organizacije: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, DOM HMELINA, Dom za starejše občane, d.o.o., DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o., Dom sv. Jožef, ELRAD International d.o.o., GEN energija d.o.o., HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje, Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Makom trgovina d.o.o., MDM d.o.o., REGISTRATOR računovodski servis d.o.o., SPEKTER d.o.o., Splošna bolnišnica Izola, Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in Združenje delodajalcev Slovenije.

Posebna priznanja za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji bodo prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2009 dalje: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Kapitalska družba d.d., LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. d. in Modra zavarovalnica, d.d..

Obenem bodo priznanja za širjenje kulture družini prijaznega podjetja prejela podjetja, ki so v sistem certificiranja vključena od samega začetka, torej od leta 2007 dalje: AMPLEXOR Adriatic d.o.o., DRUŽINA d.o.o., ebm-papst Slovenija d.o.o., IBM Slovenija d.o.o., Lek farmacevtska družba d.d., MERCATOR IP, invalidsko podjetje, d.o.o., MERCATOR, d.d., MIKRO+POLO, d.o.o., ŠS d.o.o. in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Certifikate bo podeljevala Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij: 01/430 37 51 oz. e-pošta: petra[at]ekvilib.org