POSVET: Davčna odgovornost kot del družbene odgovornosti

DAVČNA ODGOVORNOST KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

datum: 29.11.2018 (9:00 -12:00)
lokacija: Ljubljana, NLB Center inovativnega podjetništva (Trg republike 2, 1000 Ljubljana)

Dolgo časa je veljala definicija družbene odgovornosti podjetij, ki je zajemala izključno le prostovoljno delovanje podjetij, ne pa tudi zakonskih obvez, zato davki kot zakonsko močno regulirano področje poslovanja, niso bili del razmisleka o družbeni odgovornosti podjetij.

Po finančni in gospodarski krizi leta 2008 pa so sledila razkritja o razširjenih praksah izogibanja davkom s strani multinacionalnih podjetij, bank in revizorskih hiš, ki se nemalokrat izvajajo s podporo držav. Sicer običajno zakonite prakse povečujejo nezaupanje javnosti v celotno gospodarstvo kot tudi v državo. 


Z nami bodo:

  • dr. Jože P. Damijan, redni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Luka Mesec, poslanec v Državnem zboru RS
  • dr. Živko Bergant, docent na Visoki šoli za računovodstvo in finance v Ljubljani, dolgoletni pooblaščeni revizor in poslovni finančnik
  • Bojan Ivanc, analitika GZS, Gospodarska zbornica Slovenije 
  • Maruša Babnik, zunanja strokovna sodelavka za področje davčne pravičnosti, Ekvilib Inštitut

Prijave zbiramo TUKAJ,  udeležba pa je brezplačna!


S tem dogodkom želimo prispevati k ciljem trajnostnega razvoja. Konkretno k CILJU 8 – Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse in CILJU 17 – Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.

Pozivom civilne družbe za večjo preglednost davkov, ki jih (ne)plačujejo multinacionalna podjetja, je javnost v času strogih varčevalnih ukrepov in vedno večje neskladnosti v obdavčitvi različnih zavezancev prisluhnila. Ti premiki postajajo razlog za skrb tudi med investitorji. Investitorji in nekatera podjetja tako spoznavajo, da sta njihov uspeh in blaginja skupnosti, v kateri poslujejo (in kjer naj bi plačevali davke), tesno povezana in da je odgovorno vedenje podjetij na področju davkov v njihovem dolgoročnem interesu. Druga podjetja gredo v nasprotno smer. Tako se tematika davčne odgovornosti podjetij – vestnost plačevanja kot tudi višina obdavčitve – končno spet umešča v razprave o širši družbeni odgovornosti podjetij. 

Agenda 2030 predstavlja prvi dokument, ki izrecno prepoznava zasebni sektor ne le kot ciljno skupino ampak tudi kot pomembnega partnerja v njeni uresničitvi. Ocenjeno je, da za dosego globalnih ciljev potrebujemo dodatnih 2,5 bilijona dolarjev na leto naslednjih 15 let, kar zahteva tesnejše sodelovanje vseh sektorjev. Namen dogodka je vključiti vse relevantne deležnike in spodbuditi javno razpravo o enem od izzivov, s katerimi se trenutno srečuje slovenska družba in širše. Pogovarjali se bomo o obdavčitvi in plačevanju davkov z vidika razvijanja družbene odgovornosti podjetij v Sloveniji in po svetu, s čimer želimo nasloviti aktualna vprašanja predlaganih sprememb na področju obdavčitev za podjetja.