Posvet in izobraževanje: DRUŽBENO ODGOVORNO NAROČANJE

Posvet in izobraževanje: DRUŽBENO ODGOVORNO NAROČANJE

DRUŽBENO ODGOVORNO NAROČANJE – Kako vključiti socialna načela v javna naročila oz. v nabavni proces podjetij


Kdaj? 9.4.2019

Kje? Ljubljana, GZS (Gospodarska zbornica Slovenije), Dvorana G

Organizator: Ekvilib Inštitut, Mreža za družbeno odgovornost in Direktorat za javno naročanje

Prijava? Zaradi zasedenosti vseh mest so prijave zaprte. Svoje zanimanje za prijavo, kljub vsemu lahko izrazite na lucija@ekvilib.org in počakate na morebitno prosto mesto, v primeru odjav.


Ekvilib Inštitut, Direktorat za javno naročanje in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije vabijo na posvet na temo vključevanja družbeno odgovornih načel (socialna in okoljska načela) v javna naročila oziroma v nabavni proces javnih in zasebnih podjetij.

Pred posvetom pa pripravljamo izobraževanje, na katerem boste izvedeli, na kakšen način lahko v javna naročila vključujete socialne in okoljske vidike in skrbite za odgovornost v nabavni verigi. Izobraževanje bo zajemalo novosti na področju trajnostnega naročanja, kot so smernice ISO 20400 in popolnoma sveža novela zakona o javnem naročanju.


POTEK

8:30 – 11:00: IZOBRAŽEVANJE O VKLJUČEVANJU SOCIALNIH MERIL V JAVNA NAROČILA TER NA SPLOŠNO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI V NAROČANJU

Program izobraževanja:

8:15 – 8:30 Registracija udeležencev ter kava/čaj

8:30 – 8:50 Ekvilib Inštitut: O družbeno odgovornem/trajnostnem naročanju (predstavitev standarda za trajnostno naročanje ISO 20400:2017).

8:50 – 9:20 Direktorat za javno naročanje (Urška Skok Klima): Zakonodajni okvir in predstavitev smernic za javno naročanje in postopek vključevanja socialnih meril v javne razpise.

9:20 – 9:50 Državna revizijska komisija (Tadeja Pušnar): Pravilna vključitev socialnih kriterijev v javni razpis.

10:50 – 10:10 Čas za vprašanja in odmor

10:10 – 10:30 ROC, d.o.o. (Dejan Podhraški): Predstavitev ICF točkovanje na javnih razpisih.

10:30 – 10:50Združenje nabavnikov Slovenije (Marko Lekše): Predstavitev etičnega kodeksa Združenja nabavnikov Slovenije ter pogled in praktične izkušnje s področja spoštovanja načel etike v nabavnem procesu.

10:50 – 11:00 Čas za vprašanja in zaključek

Kotizacija izobraževanja: 45 eur + DDV (vključeno kosilo in literatura)

(Člani Mreže za družbeno odgovornost Slovenije imajo 20% popust)

Na izobraževanje so vabljene odgovorne osebe za nabavo v javnih in zasebnih podjetjih in tudi vsi tisti, ki jih to področje še posebej zanima. Max 30 udeležencev


11:15 – 12:30: JAVNI POSVET

Posvet o izzivih, dilemah in aktualnih vprašanjih v zvezi z vključevanjem socialnih in okoljskih meril v proces javnih naročil. Namen posveta je odpreti razpravo in poiskati rešitve na številne konkretne izzive in situacije s katerimi se srečuje tako javna uprava kot tudi prijavitelji/gospodarski sektor, ko govorimo o družbeno odgovornem naročanju.

Na posvetu bodo sodelovali:

Urša Skok Klima (Direktorat za javno naročanje)

Tadeja Pušnar (Državna revizijska komisija)

Dejan Podhraški (ROC, d.o.o.; strokovnjak za ekonomske analize in ICF točkovanje na javnih razpisih)

Laura Orel (Delavska svetovalnica)

Marko Rakovec (Ministrstvo za zunanje zadeve, vodja sektorja za človekove pravice)

Laura Weber (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)

Posvet bo moderiral: Aleš Kranjc Kušlan (Ekvilib Inštitut)


Posvet je odprt za javnost in je brezplačen.

Posvet je odprt za javnost saj se bo obravnavala tematika in problematika prisotna tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarskem sektorju. Vabljeni so tudi novinarji in drug zainteresirana javnost.Zakaj je družbeno odgovorno naročanje pomembno?

Kaj in od koga organizacija/podjetje kupuje, veliko pove o načelih in strategiji te organizacije. Z močjo odločanja, ki jo ima organizacija, posredno spodbuja določene prakse poslovanja, ki so lahko dobre ali slabe. Organizacija ima preko nabave velik vpliv na družbo, zaposlene svojih dobaviteljev ter na okolje, iz katerega izhajajo dobavitelji. Z družbeno odgovornim naročanjem imajo tako javna kot zasebna podjetja moč spreminjanja družbe, postavljajo zgled, družbeno odgovorna nabavna veriga pa kot del celostne strategije družbene odgovornosti lahko predstavlja konkurenčno prednost in inovativnost pred ostalimi podjetji.

Socialna merila pri izboru dobaviteljev veliko povedo o družbeni odgovornost podjetja ali organizacije. Da je tematika še kako aktualno pričajo primeri iz vsakodnevnega življenja, ko nizka cena dobaviteljev ali kratki roki pomenijo nemogoče delovne razmere teh zaposlenih (primer: tekstilna industrija) ali v javnem sektorju, kjer lahko izpostavimo odmevne primere glede dela čistilk ali dela avtobusnih prevoznikov.


Pred kratkim se je tudi Ekvilib Inštitut odzval in ostro kritiziral ne ukrepanje Ministrstva za infrastrukturo v primeru kršenja pravic delavcev s strani izvajalcev. Več o odzivu: http://www.ekvilib.org/sl/odziv-ekvilib-instituta-na-neukrepanje-ministrstva-za-infrastrukturo-v-primeru-krsitve-delavskih-pravic-voznikov/

Ključna vprašanja pri družbeno odgovornemu naročanju:

  • Kakšni so zakonski okviri?
  • Kakšna je strategija in kakšne so vrednote naše organizacije, našega podjetja?
  • Kdo so naši dobavitelji? Kako dobro jih poznamo?
  • Kakšen vpliv ima podjetje/organizacija na dobavitelje?
  • Ali pri izbiri dobaviteljev razmišljamo strateško?


Več informacij sledi v kratkem!