Evropski observatorij za nezakonit sovražni govor na spletu in lažne…

Projekt obravnava potrebo po bolj zanesljivem monitoringu in regulaciji sovražnih vsebin in lažnih novic, ki se množično širijo po spletu. Pri tem zasledujemo naslednje cilje:

 1. nadgraditi obstoječi monitoring prijavljanja sovražnega govora na družbenih omrežjih z zbiranjem podatkov iz širokega geografskega obsega, vključno z državami, ki v okviru kibernetske sovražnosti potrebujejo posebno pozornost in ki do zdaj niso bile obravnavane;
 2. povečati zmogljivost evropske civilne družbe s spodbujanjem prenosa znanj in izmenjave najboljših praks;
 3. razširjati empirične dokaze o sovražnem govoru na spletu, da bi povečali ozaveščenost javnosti ter ustvarjanje medsektorskih koalicij, ki bodo pojav bolj učinkovito naslovile.

Projekt izvajajo organizacije civilne družbe iz devetih evropskih držav:

 • EGAM-EUROPEAN GRASSROOTS ANTIRACIST MOVEMENT ASSOCIATION, Francija (projektni koordinator)
 • SOSRAZZISMOITALIA, Italija
 • Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvaška
 • SOS Racisme, Francija
 • FUNDATIA CENTRUL ROMILOR PENTRU INTERVENTIE SOCIALA SI STUDII ROMANO CRISS, Romunija
 • Amadeu Antonio Stiftung, Nemčija
 • EKVILIB INSTITUT, Slovenija
 • Amalipe Center za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost, Bolgarija
 • LATVIJAS CILVEKTIESIBU CENTRS BIEDRIBA, Latvija

NOVICE NA PROJEKTU: