Hi4CSR

Posted by Posted by 0 comments

Ekvilib Inštitut od oktobra 2016 sodeluje pri partnerskem projektu Harmonization and implementation of Corporate Social Responsibility EU Directives – Hi4CSR, ki poteka pod okriljem programa Erasmus+.

Vseevropski projekt Hi4CSR bo preko sodelovanja evropskih univerz, svetovalnih podjetij, organizacij za družbeno odgovornost in odločevalcev iz različnih držav prispeval k uresničevanju strategije Evropa 2020 z namenom ustvariti trajnostno, stabilno in vključujočo gospodarsko rast.

Projekt se izvaja na nadnacionalni ravni, saj se nanaša na izmenjavo dobrih praks pri usklajevanju in izvajanju direktiv EU za družbeno odgovornost podjetij v nacionalne okvire držav članic.

Udeleženci in njihove organizacije bodo s pomočjo partnerstva krepili znanje o praksah družbene odgovornosti v EU, kar bodo uporabljali v prihodnjih izobraževalnih in svetovalnih programih, materialih in seminarjev. Iz znanja, ki se bo zbralo in proizvedlo v okviru projekta, bodo odrasli pridobili dragoceno znanje, ki bo izboljšalo njihovo konkurenčnost na trgu dela in na delovnem mestu.

Dolgoročni pričakovani rezultat projekta je, da vsi udeleženci in deležniki dolgoročno pozitivno vplivajo na gospodarstvo, širše javne skupine, lokalne skupnosti in okolje.

Glavni cilji projekta so:

  • Izmenjava dobrih praks za povečanje znanja projektnih partnerjev na področju direktiv EU s področja družbene odgovornosti in procesa usklajevanja z nacionalnimi pravnimi okviri
  • Vzpostavitev stalne mreže med podjetji, družbo in odločevalci
  • Oblikovanje vodnika družbene odgovornosti za podjetja, odrasle in odločevalce za povečanje izobraževanja odraslih s področja družbeno odgovorne zakonodaje

Spremljajte dogajanje na spletni strani projekta in na blogu projekta.


Novice projekta: