Klub mladih aktivistov: Klub ActRight

Posted by Posted by 0 comments

V Ekvilib Inštitutu smo tekom projekta Actright, ki smo ga pričeli z mednarodno šolo o človekovih pravicah v novembru 2012, zgradili osnovo za mrežo aktiviranih mladih, ki se bi po izobraževanju želeli še naprej aktivno udejstvovati na področju človekovih pravic.

Skozi prvo izobraževanje na mednarodni šoli, imenovani Pravice v krizi, se je izoblikovala mreža izjemno motiviranih mladih aktivistov, ki so se povezali v t.i. Klub Actright, klub mladih aktivistov za človekove pravice. Skupina se je po koncu intenzivnega izobraževanja (pa tudi tekom šole) redno sestajala na različnih srečanjih, od priprave izobraževalnih modulov delavnic, ki jih sedaj izvajajo po celotni Sloveniji, do izbora dokumentarnega filma za filmske projekcije in celovitega načrtovanja kampanje o prepoznavanju pomena ekonomskih, socialnih ter kulturnih pravic. Skupina se je prav tako vključila v že obstoječo mednarodno oz. svetovno mrežo mladih aktivistov za človekove pravice CODAP.

Prepričani smo, da smo s Klubom Actright vzpostavili tudi dolgoročno strukturo in forum za aktivno delovanje mladih na področju človekovih pravic, ki bodo svoje sovrstnike, pa tudi druge sodržavljane in sodržavljanke, osveščali o pomenu človekovih pravic ter spodbujali k večji participaciji in bolj aktivnem državljanstvu.

Več o aktivnostih kluba je dostopnih na spletni strani ACTRIGHT.