OD POSAMEZNICE DO SKUPNOSTI: VARNEJŠE NOČNO ŽIVLJENJE ZA VSE

Posted by Posted by 0 comments

O delavnici

Prizorišča nočnega življenja predstavljajo pomembne družbene prostore za preživljanje prostega časa, zabavo in sprostitev kot tudi oblikovanje skupnosti, identitet ter (samo)raziskovanje – predvsem za mlade. Vendar pa so to običajno intenzivno seksualizirani in seksistični prostori, ki tolerirajo mizoginijo ter tako pogosto niso vključujoči in varni za vse udeležene. Skladno s podatki so namreč predvsem ženske in LGBTQI+ osebe v nočnem življenju pogosto deležne različnih oblik spolnega nadlegovanja in nasilja s strani cisspolnih moških (Plaza, Ferrer in Vale Pires, 2022) -, kar ima lahko številne škodljive posledice. Kljub temu, da je spolno nasilje in nadlegovanje v nočnem življenju (žal) zelo pojavno, normalizirano in pogosto pričakovano, pa tej problematiki v slovenskem prostoru še ni bilo posvečene veliko pozornosti. Z namenom odpiranja diskurza in denormalizacije ter preprečevanja spolnega nadlegovanja je bila zasnovana prva delavnica, ki pri nas naslavlja seksizem, spolno nasilje in nadlegovanje v nočnem življenju s poudarkom na konceptu konsenza ter aktivne opazovalke oziroma aktivnega opazovalca. V okviru delavnice nudimo prostor za pogovor o spolnem nadlegovanju in nasilju; udeleženke in udeležence seznanjamo s konceptom konsenza in upoštevanjem medsebojnih meja – predvsem ob prisotnosti ter uporabi substanc, kot je alkohol in jim, preko izobraževanja o načinih aktivnega opazovanja, nudimo orodja za razmislek o možnih varnih intervencijah v nočnem življenju.

Plaza, L., Ferrer, R. in Vale Pires, C. (2022). Sexism Free Night – Research Report. Sexism Free Night European Project. Dostopno prek www.sexismfreenight.eu

Delavnice so namenjene in prilagojene različnim ciljnim skupinam: 

(1) mladim, ki vstopajo v svet nočnega življenja

(2) mladinskim delavkam in delavcem

(3) organizatorjem dogodkov, lastnikom in zaposlenim v nočnem življenju ter varnostni službi

(4) splošni javnosti

(5) izvedba delavnice je možna tudi v angleškem jeziku

Cilji delavnice ZA MLADE:

  • –  ozaveščanje o spolnem nadlegovanju in nasilju ter potencialnih posledicah slednjega, kot tudi t.i. “postavljanju krivde na žrtev” (angl. victim-blaming)
  • –  odpiranje pogovora o konsenzu / strinjanju / privolitvi še posebej v kontekstu nočnega življenja v katerega  vstopajo
  • –  opolnomočenje oseb pri postavljanju svojih meja kot tudi upoštevanju meja drugih
  • –  opolnomočenje oseb kot aktivnih opazovalk in opazovalcev, ki se znajo v primerih spolnega nasilja odzvati, ga varno in smiselno preprečiti ter nuditi podporo osebam, ki so ga doživele

 

Cilji delavnice ZA MLADINSKE DELAVKE IN DELAVCE:

  • –  prepoznavanje in razumevanje spolnih ter ospoljenih oblik nasilja in diskriminacije (z intersekcijsko analizo prepleta seksualnosti in spola, opravljene v evropski raziskavi projekta Sexism Free Night)
  • –  kritični razmislek o vlogi in prispevku mladinskih delavcev ter delavk k opolnomočenju mladih pri ustvarjanju varnejših prostorov nočnega življenja
  • –  seznanjanje s praktičnimi orodji za opolnomočenje mladih kot npr. konceptom aktivne opazovalke ali aktivnega opazovalca

 

Cilji delavnice ZA ORGANIZATORJE DOGODKOV, ZAPOSLENE V PROSTORIH NOČNEGA ŽIVLJENJA IN VARNOSTNE SLUŽBE:

  • –  ozaveščanje in informiranje o konsenzu, spolnem nasilju in nadlegovanju
  • –  krepitev zavedanja o hiperseksualizaciji nočnih prostorov, kjer je prestopanje osebnih meja izrazito pogosto in mora biti naslovljeno
  • –  spodbujanje razmisleka o njihovi odgovornosti pri tovrstni problematiki
  • –  opremljanje s praktičnimi orodji in strategijami, s katerimi lahko ustvarijo varnejša in bolj inkluzivna okolja (npr. politika ničelne tolerance, strategija varnejših prostorov, selekcija na vratih, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, varnostne službe ipd.)
  • –  seznanjanje s primeri dobrih praks iz tujine (npr. lila točka, angl. awareness team)
  • –  opolnomočenje zaposlenih kot aktivnih opazovalk in opazovalcev

 

Cilji delavnice ZA JAVNOST:

  • –  informiranje o spolnem nadlegovanju in nasilju ter potencialnih posledicah slednjega
  • –  preprečevanje t.i. “postavljanja krivde na žrtev” (angl. victim-blaming)
  • –  odpiranje pogovora o konsenzu / strinjanju / privolitvi še posebej v kontekstu nočnega življenja in ob prisotnosti substanc
  • –  opolnomočenje oseb pri postavljanju svojih meja kot tudi upoštevanju meja drugih
  • –  opolnomočenje oseb kot aktivnih opazovalk in opazovalcev
  • –  iskanje rešitev za lokalni kontekst in načinov kako kot skupnost oblikovali varnejše nočno življenje (torej kako bi izgledali varnejši prostori nočnega življenja)

Izvedene delavnice: festival kritične misli in elektronske glasbe Grounded; javni zavod Mladi zmaji; Gimnazija Bežigrad

 

Delavnice v teku: Gimnazija Piran; javni zavod Mladi zmaji; sodelovanje na okrogli mizi v okviru EU projekta “SHINE” (Sexual Hatassment in Nighlitfe Entertainmnet Sposts: Control and Prevention); izobraževanje za mladinske delavce Prava zveza

 

Delavnice so pripravile in jih vodijo:

Dijana Džamastagić – magistrska študentka psihologije, terenska delavka pri organizaciji DrogArt

Lana Križaj – magistrska študentka kulturne antropologije, članica kvir umetniškega kolektiva Ustanova

Otilija Dajč – magistrska študentka psihologije, terenska delavka pri organizaciji DrogArt

Pavla Zabret – dodiplomska študentka specialne in rehabilitacijske pedagogike, terenska delavka pri organizaciji DrogArt

Ula Kranjc Kušlan – magistrska študentka sociologije kulture, glasbena novinarka pri Radio Študent

Žana Marušič – magistrska študentka sociologije (področje študij spola in spolnosti), sodelovala pri projektu Sexism Free Night

 

Uporabne povezave:

https://sexismfreenight.eu

Kontakti:

mladinska.delavnica@ekvilib.org