Gledališče zatiranih

Gledališče zatiranih

ali: participatorno gledališče za globalne /in lokalne/ družbene spremembe

Cilj programa Gledališča zatiranih je promovirati globalno kulturo strpnosti in tolerance ter spoštovanja človekovih pravic ter skozi participativno gledališče – kot forum za kreativno in skupinsko raziskovanje – težiti k družbenim spremembam na lokalni in globalni ravni.

Gledališče zatiranih (Theatre of the Oppressed – TO) je razvil brazilski gledališki pedagog in vizionar Augusto Boal (1931-2009) in predstavlja obliko popularnega, na skupnosti temelječega izobraževanja, ki gledališče uporablja kot orodje za družbene spremembe na individualni, lokalni in globalni ravni.

Tehnike se uporabljajo v več kot 100 državah za družbeni in politični aktivizem, za reševanje sporov, izgradnjo skupnosti, terapijo, rehabilitacijo in zagovorništvo in tudi za vplivanje na vladno zakonodajo. Gledališke tehnike so prilagojene ne-igralcem in uporabljajo univerzalni jezik gledališča kot osnovo za posameznike in/ali celotne skupnosti za proučevanje lastnih življenj ter za spodbujanje kritičnega mišljenja in dialoga. Osredotočajo se na analizo problematičnih situacij in proučevanje možnih izhodov, ne pa na podajanje odgovorov.

Program Gledališča zatiranih je del projekta Globalna umetnost sveta: gledališča za globalne družbene spremembe, katerega cilj je promovirati globalno kulturo strpnosti in tolerance ter spoštovanja človekovih pravic ter skozi participativno gledališče – kot forum za kreativno in skupinsko raziskovanje – težiti k družbenim spremembam na lokalni in globalni ravni. Projekt je sofinancirala Evropska unija.

Več o gledališču zatiranih:

Začetki gledališča
Akterji in vloge v gledališču zatiranih
Gledališke tehnike
ARHIV: projekt Globalna umetnost sveta