STRATEŠKO UPRAVLJANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Datum in ura: 9.12.2019, 10:30 do 16:00
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)
Organizator: Ekvilib Inštitut in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Prijava: https://www.1ka.si/a/238899

Na dogodku bomo z raziskovalci področja družbene odgovornosti in podjetji, ki že stopajo po poti transformacije v trajnostno poslovanje, naslavljali to zahtevno področje.

Program dogodka:

10.30-12.30

Predavanje: Martin Neureiter, CSR Company International

Predavanju bo sledila okrogla miza z gosti.

13.00-13.30

Tiskovna konferenca ob lansiranju certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

14.00-16.00

Praktična delavnica: Predstavitev konkretnih orodij za strateško upravljanje z družbeno odgovornostjo

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.