STRATEŠKO UPRAVLJANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Datum in ura: 9.12.2019, 10:00 do 16:00
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)
Organizator: Ekvilib Inštitut in Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Prijava: https://www.1ka.si/a/238899

Na dogodku bomo z raziskovalci področja družbene odgovornosti in podjetji, ki že stopajo po poti transformacije v trajnostno poslovanje, naslavljali to zahtevno področje. Predstavljeni bodo sodobni trendi na tem področju, dobre prakse, in orodja, ki lahko podjetjem pri tem pomagajo.

Program dogodka:

10.00-11.00
Tiskovna konferenca ob lansiranju certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

URADNA OTVORITEV DNEVOV DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 2019

11.00-13.30

Prispevki:

Ilaria Gualtieri, CSR Company International

Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

prof. dr. Roberto Biloslavo, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC d.d.

Prispevkom bo sledila okrogla miza z gosti o izzivih, priložnostih, nevarnostih in pomenu vpeljevanja družbeno odgovornega poslovanja.

14.00-15.30

Praktična delavnica: Predstavitev konkretnih orodij za strateško upravljanje z družbeno odgovornostjo

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.