TRAJNOSTNO OZ. NEFINANČNO POROČANJE


Kaj je trajnostno poročanje in kakšna so orodja v pomoč trajnostnemu/nefinančnemu poročanju?


Ekvilib Inštitut in trajnostno poročanje

Ekvilib Inštitut že vrsto let izvaja izobraževanja ter svetovanja s področja trajnostnega oz. nefinančnega poročanja poročanja. Ker bistvo družbene odgovornosti vidimo v lastnih pobudah in odločitvah, da delujemo transparentno in odgovorno na vseh ravneh, tudi sami izdajamo svoje lastno trajnostno poročilo in sicer na vsaki dve leti.

Naša pretekla trajnostna poročila:


Naša ponudba in storitev – OSNOVNI PAKETI

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE NA SEDEŽU PODJETJA

1 dnevno izobraževanje na sedežu podjetja oz. 5 svetovalnih ur. Vsebina: o trajnostnem poročanju ter postopku pisanja trajnostnega poročila, analiza preteklih letnih poročil podjetja ter predlogi za naprej. Cena: 600 eur + DDV

NAPREDNO IZOBRAŽEVANJE in SVETOVANJE NA SEDEŽU PODJETJA ALI NA EKVILIB INŠTITUTU V RAZPISANIH TERMINIH

2 dnevno izobraževanje na sedežu podjetja ali na Ekvilib Inštitutu oz. 12 svetovalnih ur. Vsebina: Teorija ter praktično pisanje osnutka trajnostnega poročila. Cena izobraževanja na sedežu podjetja: 1.000 eur Cena izobraževanja (na osebo) na Ekvilib Inštitutu v razpisanih terminih, v skupini: 350 eur +DDV

POGLOBLJENO SVETOVANJE ZA PRIPRAVO TRAJNOSTNEGA POROČILA

Obseg svetovanja je odvisen od dogovora z naročnikom. Vsebina: izobraževanje in usposabljanje odgovornih oseb ter strokovno svetovanje in pomoč pri pisanju trajnostnega poročila. Cena svetovanja je odvisna od velikosti podjetja oz. meje poročanja (malo, srednje, veliko, multinacionalno podjetje), obsega (število svetovalnih ur) in vsebine (svetovanje, svetovanje in pisanje, svetovanje in oblikovanje).

REVIZIJA/PRESOJA TRAJNOSTNEGA POROČILA

Obseg in vsebina: vas trije svetovalni dnevi na sedežu podjetja, ki vključujejo pregled potrebne dokumentacije in podatkov ter razgovori z deležniki. Cena je odvisna od velikosti podjetja ter meje poročanja.


Za povpraševanje in za več informacij pišite na info@ekvilib.org.

———

Naše reference in izkušnje

•Coca-Cola HBC Hrvaška

•TAB d.d.

•LTH Castings d.o.o. (revizija)

•Luka Koper d.d.

•Dars d.d.

•Borzen d.o.o.

•Sodelovanje v ocenjevalni komisiji: Najboljše nefinančno poročilo (Časnik Finance), Green Frog award (Deloitte)

—–

Eilib Inštitut v medijih


26.12.2018  – Trajnostno oziroma nefinančno poročanje v letnih poročilih (Ekvilib Inštitut v Financah)

26.8.2018 – Finančni plus ni edini vidik uspeha podjetja (Ekvilib Inštitut v Delu)

14.11.2017 – Trajnostno poročanje postaja vse bolj obvezno: kje so še priložnosti (Ekvilib Inštitut v Financah)

26.11.2015 – Nove smernice in nova direktiva za trajnostno poročanje (Ekvilib Inštitut v Financah)