Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Eden največjih izzivov vsakega zaposlenega je usklajevanje družine, prijateljev, prostega časa in kariere. V nadaljevanju predstavljamo naše aktivnosti in storitve na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja:

Certifikat Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja svetovalno-revizorski postopek in je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito ter bolj kvalitetno upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij, v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Kot takšen predstavlja eno izmed različnih možnosti družbeno odgovornega delovanja posameznega podjetja ali organizacije.

Podjetja in organizacije se namreč v vedno večji meri zavedajo svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s svojim poslovanjem sporočajo svojim zaposlenim ter širši javnosti. Zavedajo se, da za njihovo uspešnostjo ne stojijo le vodilni, pač pa tudi zaposleni, ki so ključni v določenem delovnem procesu. Za uspešen razvoj in rast sta ključnega pomena njihovo zadovoljstvo in pripadnost, kar je tudi ključni cilj certifikata Družini prijazno podjetje.

Certifikat je pridobilo že preko 250 slovenskih podjetij in organizacij, imetniki certifikata pa zaposlujejo preko 100.000 zaposlenih. Pridružite se jim in pokažite družbeno odgovornost do svojih zaposlenih!

Pridobitev priznanja delovanja po smernicah »Družini prijazno podjetje« za mikro podjetja

Namen priznanja je mikro podjetjem podati orodja za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter na podlagi izvedenih ukrepov podeliti priznanje, da vpeljujejo kulturo Družini prijazno podjetje v svoje delovanje.

Pridobitev priznanja je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo svetovanja mikro delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Pobuda Dan DeloDružina

Z letnimi akcijami želimo spodbuditi razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi, kajti le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju. Verjamemo namreč, da lahko to dosežemo le s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi. Sledite nam za obvestila o naslednji akciji Dan DeloDružina!