Pridobitev priznanja delovanja po smernicah »Družini prijazno podjetje« za mikro podjetja

Ekvilib Inštitut predstavlja shemo za pridobitev priznanja za delovanje po smernicah »Družini prijazno podjetje« za mikro podjetja.

Pišite na petra[at]ekvilib.org za informacije o naslednjem uvodnem izobraževanju, ki se ga udeležijo zastopniki podjetja, in sicer predstavniki vodstva (en predstavnik iz vsakega podjetja). Kotizacija: 330,00 € + DDV

Namen priznanja je mikro podjetjem podati orodja za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter na podlagi izvedenih ukrepov podeliti priznanje, da vpeljujejo kulturo Družini prijazno podjetje v svoje delovanje.

Pridobitev priznanja je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo svetovanja mikro delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Na podlagi izobraževanja podjetje skozi notranji postopek določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. V podjetju se odločijo za načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani nosilca postopka podjetje pridobi priznanje »Vpeljujemo kulturo Družini prijaznega podjetja«.

Po dveh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi priznanje »Uspešno razvijamo kulturo Družini prijaznega podjetja«.

Katere organizacije se lahko vključijo v postopek pridobitve priznanja?

Pridobitev priznanja delovanja po principih DPP je namenjena podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam in združenjem z do petnajstimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Kako se vključiti v postopek?

Podjetja, ki se zanimajo za pridobitev priznanja, vabimo, da izpolnijo prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani. Po prejemu zadostnega števila prijav bomo organizirali uvodno izobraževanje.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.