POVEZOVALNI BRUNCH: V sodelovanju za bolj trajnostni jutri

POVEZOVALNI BRUNCH: V sodelovanju za bolj trajnostni jutri

(povezovanje podjetij in organizacij/civilne družbe)

Datum: 28.11.2018
Lokacija: Kucha,  Mašera – Spasićeva ulica 8, 1000 Ljubljana. *
Kucha je restavracija, ki deluje po principu odgovornega prehranjevanja ter v svojih prostorih spodbuja povezovanja in sodelovanja, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju. 
Organizator: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije; Soorganizator: CNVOS (krovna mreža nevladnih organizacij)

Prijava! 

Mreža za družbeno odgovornost in CNVOS pripravljata povezovalni brunch “V sodelovanju za bolj trajnostni jutri”, na katerem bodo nevladne organizacije in podjetja iz vse Slovenije dobila priložnost, da se povežejo in ustvarijo skupno zgodbo o uspehu. Dogodek organizirata v okviru doseganja ciljev Agende 2030 o trajnostnem razvoju, ki jih je sprejel OZN leta 2015. Agenda med drugim v ospredje postavlja tudi nujnost povezovanja vlade, gospodarstva in civilne družbe, saj lahko zastavljene cilje dosežemo le s sodelovanjem.

Na dogodku boste imeli priložnost:

 • spoznati različne neprofitne organizacije, ki delujejo na različnih vsebinskih vprašanjih in izzivih današnje družbe
 • se povezati in vzpostaviti partnerstva
 • slišati dobre prakse povezovanja
 • ter skupaj iskati inovativne rešitve za naslavljanje družbenih in okoljskih vprašanj.

PROGRAM

9:00 – 9:30  Registracija udeležencev in kava

9:30 – 9:50 Uvodni pozdravi

Udeležence bodo pozdravili:

 • Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib inštituta, ki bo predstavil koncept Dni družbene odgovornosti in Mrežo za družbeno odgovornost,
 • Timotej Vitez (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko),
 • Špela Grohar z inštituta SURF za oblikovanje odgovorne prehrambene kulture, ki nas bo pobliže seznanila z družbeno-odgovornim projektom Kucha (izg. kuča).

9:50 –  10:45 Predstavitev dobrih praks: od sponzorstev in donacij do skupnih projektov

 •  Zavod VOZIM in Toyota Adria d.o.o. Naslov projekta: “Heroji furajo v pižamah”

Projekt Heroji furajo v pižamah je vseslovenska iniciativa, ki zasleduje cilj izboljšanja prometne varnosti mladih. Skozi množico preventivnih aktivnosti, ki se odvijajo na regionalni in nacionalni ravni, ozaveščamo mlade in njihove starše o nevarnostih, ki na mladostnike prežijo v prometu (alkohol in druge prepovedane psihoaktivne snovi, vrstniški pritisk, vožnja ponoči, …) in jih opolnomočimo z znanjem za varno in zdravo pot skozi življenje.

 • Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje in podjetje Dobrovita d.o.o. (Barbara Zupančič, vodja projekta I.D.E.A.S.). Naslov projekta: Listina raznolikosti

Listina raznolikosti je kratek dokument, ki sestoji iz načel, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi pri promociji raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu. Spodbuja delodajalce – ne glede na velikost njihove strukture, ki želijo delovati proti diskriminaciji in spodbujajo raznolikost v podjetju.

 • Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite in LIDL Slovenija d.o.o. k.d. (Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja). Naslov projekta:Postani športnik 

Program Postani športnik spreminja pogled na šport iz vidika mladih invalidov, ozavešča javnost in posledično razbija predsodke o vključevanju mladih invalidov v športne programe in pomaga ter spodbuja različna društva ter organizacije, da svoje programe prilagodijo tudi za mlade invalide. Pomemben del programa bo tudi povečanje nabora usposobljenih pedagogov, ki so vešči dela z otroki invalidi in vzpostavitev baze ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide.

 • M SORA d.d., Ekologi brez meja in občina Žiri

 

 • Mariborski vodovod, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor in Zveza Slovenska unija pacientov. Naslov projekta: Otipljiva H2O informacija v brajici

Projekt Otipljiva H2O informacija v brajici omogoča slepim in slabovidnim osebam dostop do informacij o porabi vode in torej enake možnosti in večjo samostojnost pri urejanju finančnih obveznosti. Dostopnost informacij omogoča integracijo invalidov v družinsko, delovno in širše družbeno okolje. Ta nova družbeno odgovorna podjetniška praksa izpostavlja branje v brajici kot nediskriminatorno obliko sprejemanja informacij in dviguje kvaliteto življenja slepim in slabovidnim.

10.45-11.00  Odmor 


11.00-11.45 Zakaj sodelovati?

Moderiran pogovor z:

 •  Albin Keuc (direktor platforme SLOGA),
 • Aleš Ugovšek (Gospodarska zbornica Slovenije),
 • Timotej Vitez (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) in
 • Veronika Vodlan  (Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS).

Pogovor bo moderirala Anja Šerc (BB Consulting d.o.o.).


11.45-12.45 Hitri zmenki in tržnica nevladniških zgodb

Predstavitev osmih nevladniških zgodb, ki iščejo svojo drugo polovico.

Z nami bodo: 

 • Ekologi brez meja
 • Zavod Sopotniki
 • Zavod 1, 2, 3
 • Planinska zveza Slovenije
 • Spominčica
 • Morigenos
 • Zavod za uporabno botaniko Divji vrt
 • Društvo salezijanski mladinski center Maribor
 • Zavod Nazaj na konja

12.45-13.00 Zaključek konference in brunch    

Na dogodek so vabljene osebe odgovorne za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v podjetjih, osebe odgovorne za odnose z mediji in marketing, osebe, ki pokrivajo področje inovativnosti in razvoja ter seveda vsi, ki jih ta tematika zanima.

Z dogodkom želimo prispevati k cilju trajnostnega razvoja 17 – OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ. Znotraj tega cilja želimo prispevati k točki Večstranska partnerstva (17.16 Okrepiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj in ga dopolniti z večstranskimi partnerstvi, ki pridobivajo in izmenjavajo znanje, izkušnje, tehnologijo in finančna sredstva v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja v vseh državah, zlasti v državah v razvoju in 17.17 Spodbujati in pospeševati učinkovita javna in javno-zasebna partnerstva ter partnerstva s civilno družbo na podlagi izkušenj in strategij za njihovo financiranje).

Vabljeni!

                      

Dogodek podpira tudi Evropska mreža za družbeno odgovornost – CSR Europe.