Domov


Družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Družbena odgovornost podjetij in trajnostno poslovanje kot temelj poslovne strategije.

Razvoj delovnih timov in kompetenc

Ustvarjanje delovnih okolij, v katerih tako zaposleni kot vodje radi in dobro delamo.

Projekti odgovornega državljanstva

S projekti odgovornega državljanstva spodbujamo družbeno odgovorno ravnanje akterjev družbe.


Publikacije

Z našimi publikacijami želimo spodbuditi kritično razmišljanje, debate in dejanja na področjih našega delovanja. Izdajamo in sodelujemo pri pripravi monografij, priročnikov, raziskav ter ostalih publikacij, ki se nanašajo na vsa področja našega delovanja.


ŽELITE IZVEDETI VEČ?