DAN DELODRUŽINA 2018

Ker gresta kvalitetno poklicno in zasebno življenje z roko v roki! 

30.11.2018 bo v Sloveniji že četrtič potekala akcija Dan DeloDružina, ko spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov.

Z akcijo želimo spodbuditi razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi, kajti le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju. Verjamemo namreč, da lahko to dosežemo le s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi.

 

 

 

 


KAKO LAHKO SODELUJETE?

Iščemo podjetja – ambasadorje, podpornike, ki bodo aktivno participirala na Dan DD – to pomeni, da bodo aktivno spodbujala zaposlene, da gredo v petek pravočasno domov, da svoj prosti čas preživijo tako, kot jim je najljubše; ter vodstva, ki bodo z zgledom sodelovala pri tem, in prispevala k boljšemu usklajevanju obeh sfer.

Seveda pa k sodelovanju posebej toplo vabimo posameznike, delovne time, ki bodo 30. novembra šli pravočasno domov. Nekaj nasvetov, kako se pripraviti, si oglejte tukaj.

 

Na ta dan poteka tudi panel o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja! 

Panel DELO, DRUŽINA in njun medsebojen vpliv —- več na POVEZAVI. 

 

Podporniki Dneva Delo Družina 2018:

A1 Slovenija, d. d.BAYER d.o.o., BKS Bank in BKS-leasing, Dom Taber, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Društvo Projekt Človek, Javne službe Ptuj d.o.o., JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Komunala Brežice d.o.o., Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., PRIZMA PONIKVE, Posebni socialno varstveni zavod, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Zdravstveni dom Brežice, Združenje delodajalcev Slovenije

    

 

Podpisane zaveze in utrinki priprav na Dan Delo Družina!

Hvala vsem organizacijam in podjetjem za podporo in za širjenje zavedanja da je za kvalitetno poklicno življenje potrebno tudi kvalitetno zasebno življenje. 

           

       

                        

      

 

 

Izjave podjetij in organizacij

Poslanstvo podjetja Saubermacher – Komunala se glasi »Ustvarjamo zdravo okolje« in ne pomeni le skrbi za čisto naravo in ustvarjanje zdravega okolja za bivanje, temveč tudi ustvarjanje zdravega delovnega okolja za zaposlene ter ostale deležnike (kupce, dobavitelje, lastnike, ožjo in širšo družbeno skupnost). Osnova za to, da lažje uresničujemo naše poslanstvo so v podjetju prepoznane ključne vrednote, med katerimi je poleg usmerjenosti k strankam, poslovne odličnosti, gospodarnosti in družbene odgovornost tudi skrb za zaposlene. Zavedamo se, da so zdravi in zadovoljni zaposleni tisti, ki v veliki meri vplivajo na uspeh podjetja kot celote ter vplivajo na rast in razvoj podjetja, zato se nam zdi zelo pomembno, da zaposlenim posvečamo posebno pozornost in izvajamo različne aktivnosti za njihovo dobro počutje. Pri tem nam v veliki meri pomaga tudi certifikat Družini prijazno podjetje. Upamo, da bomo s ponovno pridružitvijo pobudi Dan Delo Družina pri zaposlenih vplivali na zavedanje o pomenu kakovostnega preživljanja prostega časa, s tem vplivali na njih, da bodo o tem razmišljali in sami pri sebi po potrebi tudi ukrepali, kar bo povečalo njihovo osebno zadovoljstvo ter s tem tudi vplivalo na zadovoljstvo in zavzetost na delovnem mestu. Zavedamo se, da gre za kapljice vode v morje, a da tudi brez teh morja ne bi bilo.

Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d.o.o. 

 

»Ponosen sem, da delam v podjetju, kjer vodstvo vedno prisluhne svojim zaposlenim in se zaveda, da so srčni zaposleni največji kapital podjetja. Kot dolgoletni sindikalist sem se zelo razveselil, ko je naše podjetje pristopilo k pridobitvi certifikata Družini prijazno podjetje in s tem pokazalo željo, da pripomore k še boljši delovni klimi in prijaznejšemu delovnemu okolju. V podjetju se zavedamo, kako pomembno je uspešno usklajevanje službenega in družinskega življenja. S pomočjo ukrepov, ki smo jih v sklopu certifikata sprejeli v podjetju, se je okrepilo zaupanje zaposlenih in povečala pripadnost podjetju. Kot član projektne skupine DPP sem vesel, da zaposleni z veseljem koristijo sprejete ukrepe in ugodnosti. Nekaj jih koristim tudi sam, predvsem ukrep načrtovanja letnega dopusta v času ženinega kolektivnega dopusta in šolskih počitnic otrok.«
 

Sodelavec, Komunala Brežice

“Možnosti, ki mi jih dopušča program Družini prijazno podjetje, mi pomenijo veliko. Zelo sem bila vesela, da sina lahko spremljam prvi šolski dan. Brez tega ukrepa, bi bilo uvajanje hčerke v vrtec organizacijsko oteženo in tako otrok kot jaz sva lažje sprejela nov potek družinskega življenja. Ker stari straši še niso upokojeni, se velikokrat poslužujem možnosti fleksibilnega delovnega urnika. Veliko mi je pomenilo tudi to, da so se sodelavci udeležili pogrebne slovesnosti ob izgubi očeta.”
 

Sodelavka, Komunala Brežice

 

 

 

Če želite sodelovati in za vse informacije nam pišite na info[at]ekvilib.org ali nas pokličite na 01/430 37 51.