Dnevi družbene odgovornosti 2018

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu. 

Dnevi družbene odgovornosti, so dnevi namenjeni promociji, izobraževanju in osveščanju o pomenu družbeno odgovornega poslovanja in obnašanja. Dneve organizirata Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS) ter Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji. K soustvarjanju in sodelovanju pri dnevih družbene odgovornosti so vabljeni vsi posamezniki, podjetja in organizacije, saj želimo da so dnevi namenjeni vsem, ki se zavedajo pomena te tematike. V sklopu dnevov bodo tako potekali tudi drugi dogodki in aktivnosti, organizirani s strani drugih organizacij in podjetij. 

Dnevi družbene odgovornosti bodo potekali 28., 29. in 30. novembra. Vsak dan bo Ekvilib Inštitut organiziral en dogodek, ki bo namenjen specifični tematiki s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Prav tako bo vsak dogodek, glede na izbrano tematiko, poskušal prispevati k trajnostnemu razvoju širše družbe. Prispevek k trajnostnemu razvoju bomo ponazorili na način, da bodo aktivnosti posameznih dni sledili ciljem trajnostnega razvoja oz. Agendi 2030. Agenda 2030 za trajnostni razvoj, sprejeta s strani Organizacije združenih Narodov (OZN), na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.  

 

28. november 

 POVEZOVALNI BRUNCH: V sodelovanju za bolj trajnostni jutri (povezovanje podjetij in organizacij/civilne družbe)

Ura: 09:00 do 13:00
Lokacija: Kucha,  Mašera – Spasićeva ulica 8, 1000 Ljubljana 

Organizator: Mreža za družbeno odgovornost Slovenije; Soorganizator: CNVOS (krovna mreža nevladnih organizacij)

Mreža za družbeno odgovornost in CNVOS pripravljata povezovalni brunch “V sodelovanju za bolj trajnostni jutri”, na katerem bodo nevladne organizacije in podjetja iz vse Slovenije dobila priložnost, da se povežejo in ustvarijo skupno zgodbo o uspehu. Dogodek organizirata v okviru doseganja ciljev Agende 2030 o trajnostnem razvoju, ki jih je sprejel OZN leta 2015. Agenda med drugim v ospredje postavlja tudi nujnost povezovanja vlade, gospodarstva in civilne družbe, saj lahko zastavljene cilje dosežemo le s sodelovanjem.

Več o dogodku in PROGRAM!

 

in

PREDSTAVITEV AKCIJSKEGA NAČRTA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI ZA SLOVENIJO

Ura: 13:00 do 15:00
Lokacija: Kucha,  Mašera – Spasićeva ulica 8, 1000 Ljubljana

Organizator: Etri SkupnostSoorganizator: E-zavod
Podporni projekt: Road-CSR, ki ga financira evropski program Interreg Europe

Etri Skupnost in E-zavod v okviru Dnevov družbene odgovornosti Ekvilib Inštituta vabita na  večdeležniško razpravo ob predstavitvi osnutka predloga akcijskega načrta družbene odgovornosti podjetij za Slovenijo. Kratkemu uvodnemu nagovoru in podrobni predstavitvi predloga akcijskega načrta s strani Etri Skupnosti bo sledila daljša razprava med deležniki. Za lažjo razpravo bomo zadnji osnutek predloga akcijskega načrta posredovali vsem prijavljenim na dogodek predvidoma do sobote, 24.11.2018.

Na dogodek se lahko prijavite tukaj.

 

 

29. november 

 DAVČNA ODGOVORNOST KOT DEL DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

         Skupni izzivi zahtevajo skupne rešitve. 

Ura: 9:00 -12:00
Lokacija: Ljubljana, NLB Center inovativnega podjetništva (Trg republike 2, 1000 Ljubljana)

Organizator: Ekvilib inštitut

Dolgo časa je veljala definicija družbene odgovornosti podjetij, ki je zajemala izključno le prostovoljno delovanje podjetij, ne pa tudi zakonskih obvez, zato davki kot zakonsko močno regulirano področje poslovanja, niso bili del razmisleka o družbeni odgovornosti podjetij. Po finančni in gospodarski krizi leta 2008 pa so sledila razkritja o razširjenih praksah izogibanja davkom s strani multinacionalnih podjetij, bank in revizorskih hiš, ki se nemalokrat izvajajo s podporo držav. Sicer običajno zakonite prakse povečujejo nezaupanje javnosti v celotno gospodarstvo kot tudi v državo.

Več o dogodku!

 

 

30. november

Panel Delo, družina in njun medsebojni vpliv

Ura: 10:00 -11:30
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)

Organizator: Ekvilib inštitut

Ekvilib Inštitut ob Dnevu Delo Družina vabi na panel, kjer bomo s strokovnjaki in posamezniki govorili o vplivu, ki ga ima delo na družino in zasebno življenje, ter obratno.

Z novimi oblikami dela in novo kulturo dela meja med delom in zasebnim življenjem postaja vedno bolj nejasna. Dela nosimo domov, sprejemamo klice tudi med dopustom, odgovarjamo na službeno pošto do poznih večernih ur. Nemalokrat je preverjanje službene pošte zadnja stvar pred spanjem in prva, ko se zbudimo. Dogaja pa se tudi obratno – naše zasebne zadeve vplivajo na naše delo, tudi med delom smo vseskozi »priklopljeni« na zasebno komunikacijo, če ne drugače, preko socialnih omrežij.

  • Ali delo postaja »konstanta«? Se še znamo odklopiti od poslovne komunikacije in dela?
  • Je izgorelost lahko tudi posledica nezmožnosti odklopa?
  • Kaj za nas in naše najbližje pomeni to prepletanje dela in družine, prepletanje profesionalnega in zasebnega življenja?
  • Kako vpliva nenehna povezanost in navezanost na delo/profesionalno življenje na naše čustvovanje, zdravje in počutje? In kako to vpliva na čustvovanje in počutje naših najbližjih?

Na to tematiko lahko gledamo z različnih zornih kotov in preko različnih plasti. Le-te bomo odkrivali in lupili skupaj na panelu Delo in družina ter njun medsebojni vpliv.

Več o panelu!

 

in

Dan Delo Družina 2018

Organizator: Ekvilib Inštitut

Podporniki akcije: A1 Slovenija, d. d.BAYER d.o.o., BKS Bank in BKS-leasing, Dom Taber, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Društvo Projekt Človek, Javne službe Ptuj d.o.o., JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Komunala Brežice d.o.o., Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., PRIZMA PONIKVE, Posebni socialno varstveni zavod, Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Zdravstveni dom Brežice, Združenje delodajalcev Slovenije

Dan Delo Družina 2018: 30.11.2018 bo v Sloveniji že četrtič potekala akcija Dan Delo Družina, ko spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po vseh oddelanih urah, domov. Prav tako bodo v sklopu tega dneva potekale tudi druge izobraževalne aktivnosti o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

->    več informacij o Dnevu DD

 

ter

Podelitev certifikatov Družini prijazno podjetje

Ura: 12:00 – 13:15
Lokacija: Pošta Slovenije d.d. (Čopova 11, 1000 Ljubljana, konferenčna dvorana, tretje nadstropje)

Organizator: Ekvilib inštitut

 

Vsa zanimanja naslovite na naslov: info@ekvilib.org ali nas pokličite na telefonsko številko 014303751.

Poslanstvo Ekvilib Inštituta je soustvarjati vzdržen in uravnotežen svet, v katerem delujejo odgovorni posamezniki, podjetja in organizacije. Naj bodo Dnevi družbene odgovornosti en korak bližje temu.