Deležniški pristop v poslovnem upravljanju

Sodelovanje z deležniki je že ustaljena stalnica pri vodenju in upravljanju podjetij in poslovanju. Večinoma se sodeluje z deležniki v luči komuniciranja in odnosov z javnostmi. Sodelovanje poteka večinoma kot enosmerni proces, bodisi v smeri od podjetja k deležniku, bodisi od deležnika k podjetju.

Deležniški pristop v poslovanju upravljanju ima poleg klasičnega komunikacijskega namena širši namen, je del managementa in s tem del strategije podjetja. To zahteva tudi drugačno upravljanje z deležniki, kot pri klasičnem komunikacijskem pristopu.

Zakaj sploh deležniški pristop?

Za vsako poslovno transakcijo, za vsakim poslovnim dogodkom stoji vsaj en deležnik. Ni poslovnega dogodka, v katerega ne bi bil vključen vsaj en deležnik, ki vpliva na ta dogodek, ali podjetje skozi dogodek vpliva nanj.

Ker živimo v strukturno kompleksnem družbenem in poslovnem okolju je tudi sodelovanje ter upravljanje z deležniki kompleksno, vendar ključno za dolgoročno uspešnost podjetja ali organizacije.

Struktura deležnikov, s katerimi se podjetje srečuje, tudi ni stalna ampak je dinamična, tudi vpliv in vpletenost različnih deležnikov se spreminja. Zato je pomembno, da ima podjetje izdelano politiko sodelovanja ter upravljanja z deležniki in vpeljan sistem deležniškega pristopa.

Glavni stebri deležniškega pristopa so:

  • izobraževanje ključnih kadrov o pomenu, konceptu in praktičnih implikacijah deležniškega pristopa,
  • identifikacija deležnikov po pomembnosti, vplivu in vključenosti v poslovne procese,
  • analiza stanja in analiza vrzeli med dejanskim in optimalnim stanje na tem področju,
  • postavitev sistema za dinamično upravljanje z deležniki,
  • vključevanje deležniškega pristopa v strategijo in poslovne procese podjetja.

Več si lahko preberete TUKAJ.