DOP mediacija

Podjetja in organizacije se pri svojem delovanju srečujejo tudi z konfliktnimi situacijami ki nastajajo med njimi in posameznimi deležniki. Pri reševanju takšnih situacij se velikokrat išče rešitve samo v odnosu do posameznega deležnika, ne pa v odnosu do celotnega delovanja organizacije in odnosa do vseh deležnikov.

Družbeno odgovorno delovanje vključuje vse deležnike, s katerimi se neka organizacija srečuje in skuša uravnoteženo zadovoljevati interese vseh.

Namen družbeno odgovorne mediacije je, da skuša s pomočjo temeljnih principov družbene odgovornosti (družbeno odgovorno ravnanje je odgovorno do vseh vpletenih, rešitev mora biti ugodna in sprejemljiva za vse, noben deležnih naj ne pridobiva na račun drugega,…) najti optimalne rešitve konflikta.