Izobraževanja in svetovanja

Ekvilib Inštitut z različnimi partnerji redno organizira različna izobraževanja …

  • izobraževanje za pridobitev naziva strokovnjak za družbeno odgovornost ISO 26000,
  • kompetenčno izobraževanje – pisanje trajnostnega poročila po mednarodnih smernicah GRI,
  • kompetenčno izobraževanje – upravljanje z deležniki in deležniški pristop k trajnostnemu poslovanju.

kot tudi svetovanja:

  • razvijanje in implementacija strategije družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja v skladu z ISO 26000 smernicami,
  • priprava trajnostnega poročila po mednarodnih smernicah GRI,
  • razvijanje in implementacija deležniškega pristopa v poslovanju,
  • celostna promocija zdravja na delovnem mestu,
  • razvoj in implementacija načel integritete, poslovne etike, in ne-diskriminacije v politike podjetja,
  • merjenje in evalvacija družbene odgovornosti ter
  • družbeno odgovorna mediacija.

Za več informacij pišite na lucija[at]ekvilib.org.