Register imetnikov certifikata "Ekspert ISO 26000"

Ekvilib Inštitut vodi register imetnikov certifikata »Ekspert ISO 26000«, pri čemer je za vsako osebo posebej opredeljen datum pridobitve certifikata in njegovo aktivnost, pri čemer aktivnost pomeni, da imetnik certifikata izpolnjuje pogoje za njegovo obnovitev. Certifikat je potrebno vsako leto obnavljati, zaradi pridobivanja in obnavljanja znanj s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Za obnovitev aktivnosti se mora imetnik certifikata vsako leto udeležiti vsaj dveh strokovnih dogodkov na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Ime in priimek (Datum pridobitve certifikata – Trenutni status certifikata)

 • Jerneja Šimenc (28.11.2014 – aktiven)
 • Stanka Cerkevenik (28.11.2014 – aktiven)
 • Tina Malenšek Kojić (28.11.2014 – aktiven)
 • Kristina Planjšek (28.11.2014 – aktiven)
 • Metka Sušec Praček (28.11.2014 – aktiven)
 • Simona Pekolj (28.11.2014 – aktiven)
 • Lucija Glavič (28.11.2014 – aktiven)
 • Janja Berložnik Šuler (6.3.2014 – aktiven)
 • Andrej Janko (6.3.2014 – aktiven)
 • Aleksandra Vogrinčič (6.3.2014 – aktiven)
 • Alenka Ott Šaponia (6.3.2014 – aktiven)
 • Andreja Žinkovič (6.3.2014 – aktiven)
 • Igor Bizjak (6.1.2014 – aktiven)
 • Alojz Bitenc (6.1.2014 – aktiven)
 • Petra Hartman (6.1.2014 – aktiven)
 • Petra Kocjan (4.12.2013 – aktiven)
 • Tina Menard (4.12.2013 – aktiven)
 • Mitja Pellis (4.12.2013 – aktiven)
 • Andreja Stopar (23.10.2013 – aktiven)
 • Bojan Belec (15.3.2013 – neaktiven)
 • Borut Ambrožič (15.3.2013 – aktiven)
 • Breda Majcen (23.10.2013 – aktiven)
 • Eva Činkole Kristan (23.10.2013 – aktiven)
 • Jožef Babič (24.5.2013 – aktiven)
 • Julija Šifrer (24.5.2013 – aktiven)
 • Maja Lukič (15.3.2013 – aktiven)
 • Maja Rečnik (24.5.2013 – aktiven)
 • Mateja Čerenak (24.5.2013 – aktiven)
 • Miro Mihec (24.5.2013 – aktiven)
 • Nataša Sitar Stojc (23.10.2013 – aktiven)
 • Peter Cokan (24.5.2013 – aktiven)
 • Sara Wagner (15.3.2013 – aktiven)
 • Tjaša Sobočan (23.10.2013 – aktiven)
 • Živa Vadnov (24.5.2013 – aktiven)