Strategija implementacije trajnostnega poslovanja v podjetju

Ekvilib Inštitut podjetjem/organizacijam ter njihovim zaposlenim ponuja svetovanje pri izbiri in implementaciji aktivnosti ter ukrepov s področja družbene odgovornosti.

Podjetja/organizacije se dandanes zavedajo nujnosti družbeno odgovornega delovanja in izvajanja aktivnosti. Takšne zahteve namreč postavljajo v prvi vrsti njihovi najbližji deležniki. Pa vendar so za marsikatero podjetje začetni koraki na poti družbene odgovornosti težki in neprepričljivi. Podjetja/organizacije stopajo na področje, ki je za njih nepoznano, široko in nedefinirano – takšno, kakršno področje v resnici tudi je.

Zaradi teh in dodatnih razlogov podjetjem/organizacijam Ekvilib Inštitut ponuja celostno svetovanje na njihovi poti družbene odgovornosti. Na podlagi pregleda organiziranosti, delovnega procesa, strukture zaposlenih in potreb, katere so identificirane med postopkom, se podjetju svetuje o izbiri najprimernejšega orodja – produkta, ki bo prinesel podjetju/organizaciji, njihovim zaposlenim ter ostalim deležnikom čim večje koristi in pozitivne učinke.