Ekvilib Inštitut je uspešno pridobil certifikat družbeno odgovornega delovanja v sistemu GSES

Delamo, kar govorimo. Govorimo, kar mislimo; je pomembna vrednota in smernica zaposlenih na Ekvilib Inštitutu. V tem oziru izdajamo tudi svoje trajnostno oz. nefinančno poročilo kjer poskušamo našim deležnikom predstaviti naše družbeno odgovorne aktivnosti in uspešnost na področju trajnostnega razvoja.

Naše interne dokumente in vrednote pa smo tokrat nadgradili z zunanjo presojo skladnosti z načeli družbeno odgovornega poslovanja. Preko vstopa v sistem GSES – Global Sustainable Enterprise System smo bili certificirani s strani zunanje organizacije. Revidirani smo bili na področju organizacijskega upravljanja družbene odgovornosti, kjer smo dosegli 84% uspešnost. GSES sistem je sicer sestavljen iz šestih področij, poleg organizacijskega upravljanja še s področji na odgovornosti do okolja in zaposlenih. V ostala področja se Ekvilib Inštitut še ni vključil, tako da s celotnega vidika dosegamo 17% uspešnost na vseh področjih družbene odgovornosti. Sistem nam bo omogočal letno spremljanje naše družbeno odgovornega upravlja, nadgradnjo naših aktivnosti in primerjanje z drugimi organizacijami in podjetji.