Ekvilib Inštitut med prvimi podpisniki Deklaracije o poštenem poslovanju

Ekvilib Inštitut med prvimi podpisniki Deklaracije o poštenem poslovanju

Ekvilib Inštitut se je kot prvi s podpisom pridružil 19 podjetjem, ki so že podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju.

Protikorupcijska delovna skupina, ki deluje v projektu Ethos v sklopu Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija) je deklaracijo na začetku junija objavila in k podpisu povabila tako slovenska podjetja kakor tudi druge organizacije. S podpisom deklaracije se podjetja in organizacije zavežejo k preglednemu in poštenemu poslovanju, saj »prisežejo«, da bodo v vse pogodbe, ki presegajo 10.000 evrov, vključile protikorupcijsko klavzulo, in hkrati, da se bodo medsebojno obveščale o morebitnih kršitvah. (Članek v Delu, 28.6.2011)

Ekvilib Institute among the first signatories of the Declaration on Fair Business

Ekvilib Institute was the first to join the signing of Declaration on Fair Business, which is now signed by 19 additional companies.

Anti-Corruption Working Group, which operates within the project Ethos within UN Global Compact Slovenia) revealed the declaration at the beginning of June and invited Slovenian companies as well as other organisations to sign the declaration. By doing so, companies and organizations have committed to transparent and fair business.