Ekvilib Inštitut je postal član GRI skupnosti

Ekvilib Inštitut se kot prva slovenska organizacija z junijem 2019 pridružuje skupnosti GRI (GRI Global Reportinig Initiative Community). Kot člani se želimo še bolj izpopolniti na področju trajnostnega oz. nefinančnega poročanja ter tako v slovenskem prostoru nuditi podjetjem in organizacijam kakovostne in aktualne informacije ter novosti s tega področja. Ekvilib Inštitut že skoraj od ustanovitve naprej preko ozaveščanja, izobraževanja in svetovanja poskuša dvigniti nivo pomena trajnostnega/družbeno odgovornega oz. nefinančnega poročanja. Prav tako se tudi sami prostovoljno zavezujemo k trajnostnemu poročanju in na vsaki dve leti objavimo svoje poročilo.

KAJ JE GRI SKUPNOST?

GRI skupnost (GRI Global Reporting Initiative Community) je  del organizacije GRI (Global Reporting Initiative)  https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx in predstavlja stičišče podjetij in organizacij iz različnih področjih delovanja, tako iz poslovnega sektorja, civilne družbe, vladnih organizacij kot tudi akademskih institucij in javnih ustanov. Predstavlja prostor učenja in izmenjave izkušenj in znanj s področja trajnostnega razvoja, s poudarkom na trajnostnem oz. nefinančnem poročanju.

KAJ JE GRI ORGANIZACIJA?

GRI (Global Reporting Initiative) je neodvisna mednarodna organizacija, ki že od leta 1997 deluje na področju trajnostnega poročanja. Podjetjem in organizacijam nudi pomoč pri razumevanju in poročanju  o njihovih vplivih na pomembne trajnostne izzive in probleme, kot so podnebne spremembe, človekove pravice in vprašanja glede dostojnega dela in socialnih pravic. Najbolj prepoznana je po GRI standardih, ki so podjetjem v pomoč pri pisanju trajnostnega poročila in tudi svetovno najbolj uporabljeno orodje s tega področja.

Standardi GRI

Standardi GRI podjetjem omogočajo, da sistematično poročajo o družbeno odgovornih dejavnostih, po drugi strani pa jih spodbujajo k merjenju posameznih družbeno odgovornih aktivnosti. Poročilo, napisano skladno s standardi, zajema informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije.

Organizacija GRI za pomoč pri pisanju trajnostnega poročila podjetjem nudi 6 standardov:

– GRI 101: Temelji poročanja
– GRI 102: Splošna standardna razkritja
– GRI 103: Upravljavski pristop
– GRI 200: Ekonomsko področje
– GRI 300: Okolje
– GRI 400: Družba

KAJ JE TRAJNOSTNO POROČANJE?

Trajnostno poročilo podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljaljskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. Trajnostno poročilo razkriva informacije o:

  • najbolj pomembnih vplivih podjetja,
  • vrednotah podjetja ter o organizacijskem upravljanju podjetja,
  • o povezavi med strategijo podjetja in zavezanosti k trajnostnemu razvoju.

Več o trajnostnem poročanju in delovanju Ekvilib Inštituta na tem področju: http://www.ekvilib.org/sl/druzbena-odgovornost-podjetij/trajnostno-porocanje-po-smernicah-gri-global-reporting-iniciative/