IZOBRAŽEVANJE: PRIPRAVA TRAJNOSTNEGA/NEFINANČNEGA POROČILA

Ekvilib Inštitut vabi na izobraževanje o tem, kako celovito napisati poročilo o trajnostnih aktivnostih in nefinančnih kazalnikih poslovanja podjetja, oziroma kako te vsebine kakovostno integrirati v standardno letno poročilo. Poudarek izobraževanja bo na predstavitvi trajnostnega poročanja kot orodja pri razvoju celostne trajnostne in družbeno odgovorne strategije podjetja.


VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

Poudarek izobraževanja bo na mednarodnem standardu GRI (Global reporting initiative), ki je nadgradnja že poznanih GRI smernic. Navezali se bomo tudi na smernice EU o nefinančnem poročanju (2017), ki usmerjajo podjetja pri pisanju trajnostnega poročila oziroma razkrivanju nefinančnih informacij, saj je za nekatera podjetja to po direktivi EU (2014) obvezno in določeno v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD).

1 DEL – predavanje:

 • predstavitev trajnostnega poročanja;
 • celostna predstavitev GRI standardov (2017);
 • predstavitev standardnih razkritij in specifičnih kazalnikov (okolje, ekonomsko področje in družba);
 • direktiva EU, Smernice EU in Zakon o gospodarskih družbah.

2 DEL – predavanje in praktična delavnica:

 • podrobnejši pregled procesa pisanja trajnostnega poročila s poudarkom na načelih poročanja;
 • komunikacija o trajnostnem poročilu;
 • identifikacija in vključevanje deležnikov;
 • določitev bistvenih vsebin in matrika bistvenosti;
 • predstavitev najboljših svetovnih in slovenskih trajnostnih poročil.

Seznanite se z materiali za izobraževanje: 

Primeri trajnostnih poročil:


KDAJ?
– Datum: 11. in 12. oktober 2018
– Trajanje: 9:00 do 15:00

Za zgodnje prijavitelje do 15. septembra 2018, zagotovljen 10% popust!

KJE?
– Ekvilib Inštitut (Medvedova cest 28, 1000 Ljubljana).

KOTIZACIJA?
350 EUR + DDV na osebo. V ceno je vključeno strokovno vodenje in svetovanje, literatura, kosilo in osvežitve med odmori.

200 EUR + DDV za tiste, ki se udeležijo samo prvega dneva izobraževanja.  V ceno je vključeno strokovno vodenje in svetovanje, literatura, kosilo in osvežitve med odmori.

Popusti:

 • 10% popust za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in imetnike certifikata Družini prijazno podjetje
  (*popusti se ne seštevajo.)
 • 10% popust za drugo osebo iz istega podjetja (popust se sešteva).
  Število mest je omejeno na 12.

PRIJAVA?
Prijave sprejemamo do 5. oktobra 2018 na lucija@ekvilib.org ali na telefonski številki 01/430 37 51. V kolikor vam termin ne ustreza, se lahko dogovorimo tudi za individualno izobraževanje in svetovanje za pripravo trajnostnega poročila.

 

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJA:

     Aleš Kranjc Kušlan (direktor Ekvilib Inštituta, predavatelj in nosilec izobraževanja GRI GS ter izobraževanja Ekspert ISO 26000)

    Leonida Šot Pavlovič (3P Poslovno svetovanje; zunanja presojevalka sistemov ISO 14001, ISO 9001 in EMAS pri Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje SIQ)

            Lucija Glavič (strokovna sodelavka za področje družbene odgovornosti pri Ekvilib Inštitutu)


KAJ JE TRAJNOSTNO POROČANJE?

Če je trajnostni razvoj takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam (Svetovna komisija za okolje in razvoj, 1987) in je družbena odgovornost podjetij prispevek k trajnostnemu razvoju; je trajnostno poročanje odlično orodje merjenja in spremljanja tega prispevka oz. vplivov, ki jih ima podjetje na družbo in okolje. Trajnostno poročilo torej podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. Podjetja preko poročanja o svojem trajnostnem delovanju omogočijo deležnikom, da dobijo zadostne informacije o družbeno odgovornem ravnanju podjetja, na podlagi katerih lažje oblikujejo svoje odločitve, po drugi strani pa podjetja na podlagi merljivih učinkov spremljajo svoje delovanje ter z ustreznimi ukrepi prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

ZAKAJ POROČATI O NEFINANČNIH KAZALNIKIH?

 • Ker je z direktivno EU glede nefinančnih razkritij obvezno za velika podjetja.
 • Ne glede na to, da poročanje o nefinančnih kazalnikih ni obvezno za vsa podjetja, pa le to lahko predstavlja konkurenčno prednost in večji ugled tudi med malimi in srednjimi podjetji.
 • Ker lahko predstavlja odlično orodje pri razvoju trajnostne strategije znotraj podjetja.
 • Ker omogoča kakovostno spremljanje trajnostnih kazalnikov znotraj podjetja.

Naše stranke so: Borzen d.o.o., Pernod Ricard d.o.o., Dars d.d., Kostak d.d. in druga.

Mnenje udeleženke: “Izobraževanje o pripravi trajnostnega poročila po standardih GRI, ki ga organizira Ekvilib, je koristen uvod v prvo pripravo trajnostnega poročila. Poleg splošnega vpogleda v trajnostni razvoj in družbeno odgovornost podjetij, poda še uporabne napotke o samem procesu priprave in pisanja poročila ter seveda pregled GRI smernic oz. standardov z obrazložitvijo. Izobraževanje poteka v obliki delavnice, kar dodatno omogoča udeležencem preizkus razumevanja teme ter izmenjave mnenj in dobrih praks. Priporočila bi ga vsem, ki se pripravljate na trajnostno poročanje.”

Jana Mandelc (Sava Re, d.d.)