IZOBRAŽEVANJE: PRIPRAVA TRAJNOSTNEGA POROČILA (SMERNICE GRI, STANDARD GRI, EU DIREKTIVA IN SMERNICE, ZGD)

IZOBRAŽEVANJE: PRIPRAVA TRAJNOSTNEGA POROČILA (SMERNICE GRI, STANDARD GRI, EU DIREKTIVA IN SMERNICE, ZGD)

Ekvilib Inštitut vabi na dvodnevno izobraževanje o tem, kako celovito napisati poročilo o trajnostnih aktivnostih in nefinančnih kazalnikih poslovanja podjetja, oziroma kako te vsebine kakovostno integrirati v standardno letno poročilo.

KAJ JE TRAJNOSTNO POROČANJE?

Če je trajnostni razvoj takšen način razvoja, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam (Svetovna komisija za okolje in razvoj, 1987) in je družbena odgovornost podjetij prispevek k trajnostnemu razvoju; je trajnostno poročanje odlično orodje merjenja in spremljanja tega prispevka oz. vplivov, ki jih ima podjetje na družbo in okolje.

Trajnostno poročanje postaja globalni trend in je po direktivi EU za velika podjetja v javnem interesu obvezno! Ne samo poročanje, sam trajnostni razvoj je nuja, ki jo potrebujemo, da bo naš planet preživel vedno večje potrebe in zahteve človeštva. Dovolite, da postanemo vaš partner pri iskanju prave poti trajnostnega razvoja!

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

Poudarek izobraževanja bo na mednarodnem standardu GRI (Global reporting initiative), ki je nadgradnja že poznanih GRI smernic. Navezali se bomo tudi na smernice EU o trajnostnem poročanju (2017), ki usmerjajo podjetja pri pisanju trajnostnega poročila oziroma razkrivanju nefinančnih informacij, saj je za nekatera podjetja to po direktivi EU (2014) obvezno in določeno v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD).

1 DEL – predavanje:
– predstavitev trajnostnega poročanja;
– celostna predstavitev GRI standarda (2017) – s poudarkom na načelih poročanja, bistvenosti in deležnikih;
– predstavitev standardnih razkritij in kazalnikov;
– razlika med GRI standardom in GRI smernicami;
– direktiva EU, Smernice EU in Zakon o gospodarskih družbah.

2 DEL – praktična delavnica:
– pregled in analiza vaših preteklih letnih poročil ali drugih podobnih dokumentov;
– pisanje osnutka letnega trajnostnega poročila s poudarkom na iskanju relevantnih kazalnikov oz. bistvenosti poročanja.

V izobraževanje je za predstavnike podjetij vključena tudi predpriprava, v obliki kratkega vprašalnika in analize vaših dosedanjih trajnostnih/letnih poročil oz. aktivnosti na področju trajnostnega poročanja. Za individualne prijavitelje pa predpriprava v obliki vprašalnika glede interesov ter skupne odločitve kakšna bo vsebina osnutka trajnostnega poročila, ki ga bodo pripravili na delavnici.

KDAJ?

– Datum: 12. in 13. oktober 2017
– Trajanje: 9:00 do 15:00

KJE?

– Ljubljana (točna lokacija se sporoči naknadno)

KOTIZACIJA?

350 EUR + DDV na osebo. V ceno je vključeno strokovno vodenje in svetovanje, literatura, kosilo in osvežitve med odmori.

Popusti:
– 20% popust za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in za imetnike certifikata Družbeno odgovorno podjetje
– 10% popust za imetnike certifikata Družini prijazno podjetje
(*popusti se ne seštevajo.)
– 10% popust za drugo osebo iz istega podjetja (popust se sešteva).

Število mest je omejeno na 12.

PRIJAVA?

Prijave sprejemamo do 6. Oktobra 2017 na lucija@ekvilib.org ali na telefonski številki 01/430 37 51. V kolikor vam termin ne ustreza, se lahko dogovorimo tudi za individualno izobraževanje in svetovanje za pripravo trajnostnega poročila.

 

 

Trajnostno poročilo podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih učinkih in rezultatih delovanja organizacije. Podjetja preko poročanja o svojem trajnostnem delovanju omogočijo deležnikom, da dobijo zadostne informacije o družbeno odgovornem ravnanju podjetja, na podlagi katerih lažje oblikujejo svoje odločitve, po drugi strani pa podjetja na podlagi merljivih učinkov spremljajo svoje delovanje ter z ustreznimi ukrepi prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.