IZOBRAŽEVANJE - TRAJNOSTNO POROČANJE PO STANDARDIH GRI (2020)


Kaj je trajnostno poročanje in kakšna so orodja v pomoč trajnostnemu/nefinančnemu poročanju?

Ekvilib Inštitut vabi na izobraževanje o tem, kako celovito napisati poročilo o trajnostnih aktivnostih in nefinančnih kazalnikih poslovanja podjetja, oziroma kako te vsebine kakovostno integrirati v standardno letno poročilo. Poudarek izobraževanja bo na mednarodnem standardih GRI (Global Reporting Initiative).


KDAJ? 20. in 21. oktober (9:00 – 14:00)

KJE? V Ljubljani

KOTIZACIJA? 350 EUR + DDV na osebo

Popusti: 20% popust za člane Mreže za družbeno odgovornost Slovenije in imetnike/pristopnike k certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec

PRIJAVE? Povezava do prijavnega obrazca


VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

20. oktober:

 • Predstavitev trajnostnega poročanja
 • Celostna predstavitev GRI standardov (2020) in načel trajnostnega poročanja (GRI 101);
 • Predstavitev dobrih praks poročanja:
 • Sara Božič (Our Space Appliences, d.o.o.): Kako napisati preprosto trajnostno poročilo?
 • Primož Primožič (Fraport Slovenija, d.o.o.): Trajnostno poročilo po GRI standardih

21.oktober:

 • Predstavitev standardnih razkritij in specifičnih kazalnikov:
 • GRI 102: Splošna standardna razkritja
 • GRI 103: Upravljavski pristop
 • GRI 200 Ekonomsko področje
 • GRI 300 Okolje
 • GRI 400 Družba
 • Spremembe na področju trajnostnega poročanja in zakonodaja (direktiva EU, Smernice EU in Zakon o gospodarskih družbah) in revidiranje trajnostnih poročil
 • Praktične naloge

PREDAVATELJI

 • Lucija Glavič (Ekvilib Inštitut)

Strokovna sodelavka na področju družbene odgovornosti podjetij je certificirana presojevalka standarda ISO 26000 (standarda družbene odgovornosti) s strani Avstrijskega inštituta za standardizacijo (Austrian standards). Ponaša se z izkušnjami na področju svetovanja podjetjem pri pripravi trajnostnega poročila ter vpeljavi družbene odgovornosti v poslovanje organizacije. Kot članica ocenjevalne komisije je sodelovala pri nagradi Green Frog za najboljše trajnostno poročilo, ki jo pripravlja podjetje Deloitte revizija d.o.o.in nagrade za najboljše trajnostno poročilo s strani časnika Finance.

 • Leonida Šot Pavlovič (3P Poslovno svetovanje)

Se z reševanjem interdisciplinarnih izzivov na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ukvarja že več kot petindvajset let. Strokovne izkušnje pri vodenju različnih okoljskih projektov, presojanje državnih programov, svetovanje podjetjem za pridobitev okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, odlično poznavanje okoljske zakonodaje ter razvite komunikacijske veščine ji omogočajo učinkovito svetovanje v proizvodnem in storitvenem sektorju, vzpostavljanje in vzdrževanje sistemov vodenja (ISO 14001, ISO 9001, EMAS), svetovanje za pripravo trajnostnih poročil (GRI), uspešno reševanje različnih okoljskih izzivov v praksi ter izvedbo strokovnih izobraževanj. Zaposlena je v podjetju 3P Poslovno svetovanje in je zunanja presojevalka sistemov vodenja pri SIQ.

 • Primož Primožič (Fraport Slovenija, d.o.o.)


Primož Primožič se je takoj po zaključenem študiju na Fakulteti za pomorstvo in promet v začetku leta 2004 zaposlil v Aerodromu Ljubljana (kasneje Fraport Slovenija). Po končanem pripravništvu se je pričel izobraževati na področju varstva okolja in kmalu postal odgovoren za področje ekologije. Kasneje je bil imenovan za pooblaščenca za varstvo okolja z nalogo, da v podjetju vzpostavi sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001. Podjetje je nato leta 2015 uspešno pridobilo certifikat ISO 14001. Vzporedno s pridobivanjem okoljskega certifikata je v vlogi vodje Zelene ekipe v obdobju 2013-2020 vodil projekt Evropske zelene pisarne, v okviru katerega je podjetje pridobilo certifikat European Green Office in pričelo z izračunom svojega ogljičnega odtisa. Izračunan ogljični odtis je tudi omogočil Fraportu Slovenija, da je leta 2013 pridobil certifikat Airport Carbon Accreditation v okviru pobude Združenja evropskih letališč (ACI Europe) za zmanjševanje toplogrednih plinov na letalskem področju. Poleg pridobljenih certifikatov, si za svoje največje dosežke šteje, da je bilo podjetje Fraport Slovenija večkrat nagrajeno za svoje sistematično in strateško upravljanje z okoljem ter transparentno poročanje o trajnostnem razvoju (European Green Office Award for Best Management System 2013, Okolju prijazno podjetje 2016, Najboljše letno poročilo na trajnostnem področju za leto 2016 in 2019).

 • Simona Roškar (Ekvilib Inštitut)

Simona Roškar je magistra poslovnih ved, svetovalka, podjetnica in trenerka za spodbujanje kreativnosti in družbene odgovornosti. Ima slovenski in mednarodni certifikat ECQA za vodjo trajnostnega razvoja, svoje znanje prenaša tudi kot predavateljica iz prakse na Akademiji IRDO. V organizaciji z več kot 1300 zaposlenimi je v vlogi vodje za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj od leta 2015 vzpostavljala celoten sistem trajnostnega upravljanja in poročanja. Kar 4 leta je vodila proces priprave trajnostnega poročila, po poklicni osamosvojitvi pa pri tem pomaga tudi drugim podjetjem. V letu 2021 se je pri organizaciji GRI usposobila za strokovnjakinjo za poročanje po GRI standardih.


Seznanite se z materiali za izobraževanje:

GRI standardi (2020)


Ozaveščanje in izobraževanje o nefinančnem oz. trajnostnem poročanju je pomembna dejavnost Ekvilib Inštituta. Poleg naših aktivnosti, svojo zavezo dokazujemo tudi z izdajo lastnega trajnostnega poročila ter vključenosti v skupnost GRI (Global Reporting Initiative).

Naša pretekla trajnostna poročila:

Trajnostno poročilo (po standardih GRI, osnovni nivo) za leto 2017 (.pdf)
Trajnostno poročilo (po smernicah GRI, nivo C+) za leto 2014 (.pdf)
Trajnostno poročilo (po smernicah GRI, nivo C+) Ekvilib Inštituta za leto 2012 (.pdf)


Naše reference in izkušnje:

Akrapovič d.d. (pisanje trajnostnega poročila)

Coca-Cola HBC Hrvaška (pisanje trajnostnega poročila)

LTH Castings, d.o.o. (revizija trajnostnega poročila)

PR Moda Veneciana (pomoč pri pisanju trajnostnega poročila)

Borzen d.o.o. (pomoč pri pisanju trajnostnega poročila)

Dars d.d. (pomoč pri pisanju trajnostnega poročila)

Luka Kuper d.d. (pomoč pri pisanju trajnsotnega poročila)

Člani ocenjevalne komisije za najboljše trajnostno poročilo Green Frog Awards in Najboljše letno poročilo v organizaciji časnika Finance


Ekvilib Inštitut v medijih

26.12.2018 – Trajnostno oziroma nefinančno poročanje v letnih poročilih (Ekvilib Inštitut v Financah)

26.8.2018 – Finančni plus ni edini vidik uspeha podjetja (Ekvilib Inštitut v Delu)

14.11.2017 – Trajnostno poročanje postaja vse bolj obvezno: kje so še priložnosti (Ekvilib Inštitut v Financah)

26.11.2015 – Nove smernice in nova direktiva za trajnostno poročanje (Ekvilib Inštitut v Financah)