Javni poziv za izobraževanje in pridobitev licence za svetovalce/revizorje pri vodenju postopka za pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« in »certifikata Družini prijazno podjetje«

Ekvilib Inštitut objavlja Javni poziv za izobraževanje in pridobitev licence  za revizorje pri vodenju postopka za pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« in »Družini prijazno podjetje«. Po uspešno zaključenem izobraževanju nov svetovalec/revizor prejme licenco za opravljanje postopka pridobitve certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec« in/ali in »Družini prijazno podjetje«.

Pogoji za pridobitev licence:

  • diploma na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved oziroma ustrezna dodatna izobrazba na področju certificiranja
  • praksa na področju svetovanja ali raziskovanja v podjetjih/organizacijah,
  • uspešno zaključeno dodatno izobraževanje, ki je potrebno za kakovostno  izvajanje postopka za pridobitev certifikata »»Družbeno odgovoren delodajalec« ali »Družini prijazno podjetje«, ki ga organizira nosilec certificiranja (Ekvilib Inštitut),
  • 100% udeležba na izobraževanju za svetovalce/revizorje.

Zelo zaželeno je poznavanje kadrovske službe, družbene odgovornosti sistemov kakovosti.

Po uspešno zaključenem izobraževanju nosilec certificiranja podeli licenco. Svetovalec/revizor si morajo kontinuirano pridobivati nova znanja, povezana s procesom certificiranja.

Nosilec certificiranja vodi tudi register svetovalcev/revizorjev.

Izobraževanje svetovalcev/revizorjev bo organiziral in izvedel nosilec certificiranja Ekvilib Inštitut.

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani oziroma v primeru, da razmere tega ne bodo dopuščale, po spletu.  

Število novih svetovalcev/revizorjev: do 10

Prijave z življenjepisom oziroma referencami in dokazili o izpolnjevanjem pogojev sprejemamo do vključno 21.5.2021 na naslov petra@ekvilib.org. Pri prijavi napišite, na katerem certifikatu bi želeli delati.

Za več informacij pokličite na 01/430 37 51 ali pišite na petra@ekvilib.org.