Leva roka desni žep

1. letno poročilo o
vlogi Evrope pri podpiranju nepravičnega globalnega davčnega sistema
 (2013)

Prvo poročilo predstavlja zakonodajne okvirje držav partneric in njihovo medsebojno primerjavo. Naslednja poročila bodo vsebinsko bolj osredotočena na študije primerov izogibanja plačilu davkov multinacionalnih družb v državah v razvoju in na vplive tovrstnega dejanja.