Članstvo in sodelovanje

Ekvilib Inštitut je član različnih nacionalnih in mednarodnih mrež, ki delujejo na področjih našega delovanja. Takšno povezovanje nam omogoča aktivno izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter doseganje boljše koordinacije, višje ravni kakovosti in učinkovitosti ter prepoznavnosti civilne družbe tako na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic kot tudi na področju družbene odgovornosti.

V Sloveniji smo člani naslednjih platform in združenj:

  • SLOGA – Platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
    Ekvilib Inštitut je eden izmed ustanoviteljev platforme SLOGA in aktivni član na dveh delovnih področjih. V mandatu 2020-2024 ima Ekvilib Inštitut izvoljeno predstavnico ustanoviteljic v Svetu platforme.
  • CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Na mednarodni ravni delujemo v naslednjih mednarodnih organizacijah oz. združenjih:

  • CONCORD – European NGO Confederation for Relief and Development (Evropska konfederacija nevladnih organizacij za razvoj in pomoč) preko članstva v platformi SLOGA.
  • EURODAD – European Network on Debt and Development (Evropska mreža o dolgu in razvoju). Od leta 2020 ima Ekvilib Inštitut predstavnico v odboru direktorjev mreže Eurodad.
  • Tax Justice Europe (Evropska veja globalne mreže Global Alliance for Tax Justice – GATJ). Od leta 2021 ima Ekvilib Inštitut predstavnico v koordinacijskem odboru globalne mreže GATJ.
  • CSR Europe
  • GRI Community –  GRI skupnost (GRI Global Reporting Initiative Community) je del organizacije GRI (Global Reporting Initiative) in predstavlja stičišče podjetij in organizacij iz različnih področjih delovanja, tako iz poslovnega sektorja, civilne družbe, vladnih organizacij kot tudi akademskih institucij in javnih ustanov. Več na povezavi.Smo član skupnosti GRI in podpiramo poslanstvo organizacije GRI, da s pomočjo GRI standardov za trajnostno poročanje in svoje več-deležniške mreže opolnomoči odločevalce po svetu, da aktivno prispevajo k bolj trajnostnemu gospodarstvu in svetu.
  • Global Sustainable Enterprise System – GSES System – Ekvilib Inštitut je z GSES System sklenili strateško partnerstvo za bolj trajnostno poslovanje. GSES System je vodilna organizacija na področju trajnostnih ocen in korporativnega upravljanja. Njihov sistem GSE® uporablja standarde, revizorska orodja in certificiranje ter metapodatke na pragmatičen način, da lahko podjetja ocenjujejo trajnostnost dobavnih verig in izdelkov/projektov.