Članstvo in sodelovanje

Ekvilib Inštitut je član različnih nacionalnih in mednarodnih mrež, ki delujejo na področjih našega delovanja. Takšno povezovanje nam omogoča aktivno izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter doseganje boljše koordinacije, višje ravni kakovosti in učinkovitosti ter prepoznavnosti civilne družbe tako na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic kot tudi na področju družbene odgovornosti.

V Sloveniji smo člani naslednjih platform in združenj:

  • SLOGA – Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
    Ekvilib Inštitut je eden izmed ustanoviteljev SLOGE – Platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in aktivni član v več delovnih skupinah.
  • CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Na mednarodni ravni delujemo v naslednjih mednarodnih organizacijah oz. združenjih:

  • CONCORD – European NGO Confederation for Relief and Development (Evropska konfederacija nevladnih organizacij za razvoj in pomoč). Aleš Kranjc Kušlan je član CONCORDove upravne skupine za spremljanje uradne razvojne pomoči.
  • EURODAD – European Network on Debt and Development (Evropska mreža o dolgu in razvoju)
  • EGAM – European Grassroots Antiracist Movement
  • TAX JUSTICE EUROPE in GLOBAL ALLIANCE FOR TAX JUSTICE
  • CSR Europe
  • GRI Community  –  GRI skupnost (GRI Global Reporting Initiative Community) je  del organizacije GRI (Global Reporting Initiative) in predstavlja stičišče podjetij in organizacij iz različnih področjih delovanja, tako iz poslovnega sektorja, civilne družbe, vladnih organizacij kot tudi akademskih institucij in javnih ustanov.  Več na povezavi. “Smo član skupnosti GRI in podpiramo poslanstvo organizacije GRI, da s pomočjo GRI standardov za trajnostno poročanje in svoje več-deležniške mreže opolnomoči odločevalce po svetu, da aktivno prispevajo k bolj trajnostnemu gospodarstvu in svetu.”